Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Kontroly kotlů

APTT jako autorizované začleněné živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky zveřejňuje seznam odborně způsobilých osob (OZO) proškolených pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva s jmenovitým tepelným příkonem od 10 do 300 kW včetně, podle § 17 odstavce 1 písmeno h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Seznam je průběžně doplňován o další osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců.