Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Kvalita ovzduší a smogové situace

Okamžitý stav  ovzduší je možné sledovat na níže uvedených stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, je zde uvedena i legenda vysvětlující způsob hodnocení aktuální kvality ovzduší.

http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=content&provider=JSPTabContainer&menu=JSPTabContainer/P1_0_Home&nc=1&portal_lang=cs#PP_TabbedWeather

Aktuální kvalita ovzduší  ve městech Liberec a Česká Lípa:

Grafické zobrazení:

http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/prehled-stavu-ovzdusi#

Tabulkové zobrazení s legendou:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html

V případě dlouhodobější špatné kvality ovzduší, a s tím souvisejících nepříznivých rozptylových podmínek,  platí doporučení týkající se omezení pohybu venku, a to především ráno a večer, a omezení větší fyzické aktivity ve venkovním prostředí. Situace může negativně působit na starší osoby a malé děti a dále na kardiaky a astmatiky. Tyto osoby by měly omezit pohyb ve venkovním prostředí. Občané by měli svá obydlí větrat spíše krátce a intenzivně a zvážit posílení vlastní imunity přísunem vitamínů.

Informace o kvalitě ovzduší zveřejňované Ministerstvem životního prostředí ČR

https://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi