Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Program ke zlepšení kvality ovzduší LK

Časový plán Libereckého kraje k provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05, aktualizace 2020+
Časový plán Libereckého kraje k provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05, aktualizace 2020+Časový plán Libereckého kraje k provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05, aktualizace 2020+
 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05: Aktualizace 2020+

vydán MŽP ČR ve Věstníku č. 1 dne 27. ledna 2021

Program PZKO ke stažení zde: 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05: 2020+Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05: 2020+

 

Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o opravě textu v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05:Aktualizace 2020, vyhlášených ve Věstníku MŽP 2021/1

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020/$FILE/OOO-Opravne_sdelen1i-20210219.pdf

 

 

Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Opatření včetně příloh ke stažení zde:

 

Opatření

Program zlepšování kvality ovzduší

Rozhodnutí o námitkách

Odůvodnění

SEA

Vypořádání

 

Program je ke stažení ZDE. 

 

Nařízení Rady Libereckého kraje č. 14/2012

Nařízením Libereckého kraje č.14/2012 byl vyhlášen "Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje - aktualizace 2012".

Nabytím účinnosti tohoto naříízení se ruší nařízení č. 1/2010 ze dne 16.února 2010, kterým byl vyhlášen "Program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje"  (viz. níže).

 Nařízení LK č. 14/2012 (__)

 Nařízení LK č. 14/2012 - Příloha č. 1 (__)

 

Nařízení Rady Libereckého kraje č. 1/2010

Rada Libereckého kraje vydala dne 16.2.2010 Nařízení Libereckého kraje č. 1/2010, kterým se vyhlašuje Program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje.

Nabytím účinnosti tohoto naříízení se ruší nařízení č. 2/2008.

Nařízení LK č. 1/2010 (__)

Nařízení LK č. 1/2010 - Příloha č. 1 (__)

 

Nařízení Rady Libereckého kraje č. 2/2008

Rada Libereckého kraje vydala dne 6. května 2008 Nařízení Libereckého kraje č. 2/2008, kterým se vyhlašuje Program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje.

Nařízení LK č. 2/2008   (rtf, 31 kB)

Nařízení LK č. 2/2008 - Příloha č. 1    (rtf, 773 kB)

 

Nařízení Rady Libereckého kraje č. 4/2004

Nařízení Libereckého kraje č. 4/2004 ze dne 13. července 2004, kterým se vyhlašuje Krajský program snižování emisí Libereckého kraje a Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje

(Nařízení Libereckého kraje č. 4/2004 - dokument)

 

Zadejte text

Zadejte text

Zadejte text