Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozptylová studie Libereckého kraje

Rozptylová studie Libereckého kraje z r. 2012

Rozptylová studie Libereckého kraje  poskytuje obraz o současné emisní a imisní situaci, vývoji kvality ovzduší a o příčinách jeho znečištění. V rámci rozptylové studie bylo provedeno kompletní vyhodnocení produkce emisí u všech skupin zdrojů znečišťování ovzduší pro celé území kraje.
 
 
 
 

Rozptylová studie Libereckého kraje z r. 2017

V roce 2017 byla zpracována nová rozptylová studie Libereckého kraje pro oxid dusičitý, suspendované částice PM10 a PM 2,5 s pro benzo(a)pyren.

Rozptylová studie LK 2017

Výkresová část:

Výkresy 01-07 celý Liberecký kraj

Výkresy 08-14 Liberec, Stráž n. N.

Výkresy 15-21 ORP Nový Bor

Výkresy 22-28 Česká Lípa, Mimoň

Výkresy 29-35 Doksy

Výkresy 36-42 Turnov, Ohrazenice