Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Obsahové náležitosti žádosti

Univerzální vzor žádosti o vydání závazného stanoviska a povolení provozu - aktualizace 2021:

Vzor žádosti o závazné stanovisko a povolení provozu

 

 

 

 

Formulář poplatkového přiznání za rok 2020

Povinnost podat poplatkové přiznání (hlášení F_OVZ_POPL) podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ISPOP (Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností), případně prostřednictvím datové schránky, a to v datovém standardu, má provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. (tzv. „vyjmenovaný zdroj“).

Informace o stacionárních zdrojích uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. jsou uvedené na internetových stránkách MŽP ČR - oblast Ovzduší.

Od podání řádného poplatkového přiznání jsou osvobozeny provozovny, u nichž celková výše poplatků před zahrnutím snížených a/nebo nevyměřených poplatků nedosahuje 50 000 Kč. Poplatkové přiznání opravné či dodatečné se podává vždy při jakékoliv výši poplatků.

Vzor poplatkového hlášení za rok 2020Formulář poplatkového přiznání 2020

Hlášení v datovém standardu, který je pro tyto účely zveřejněn Ministerstvem životního prostředí ČR. Datové standardy jsou zveřejněny zde: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/technicke_pozadavky/datove_standardy_aktualne.html#jump5