Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Správní poplatky

Informace o placení správních poplatků:

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Položka č. 96

a) Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci         Kč   30 000

b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k   zákonu o integrované prevenci    Kč   10 000

c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci    Kč    5 000

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení z podnětu správního úřadu.

 

Platby:

a)  v hotovosti v pokladně (budova Krajského úřadu Libereckého kraje, 10. patro, kancelář 1009, tel. 485226413, úřední dny 8:00-17:00, ostatní 9:00-11:00)

b)  převodem na účet: 19-7964100227/0100, VS 13618, KS 308, SS identifikace žadatele (IČ)