Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Povodňová ochrana

Memorandum řeší protipovodňovou ochranu na Lužické Nise

16.06.2021  /  Povodí Lužické Nisy je oblastí s významným povodňovým rizikem. Sama Lužická Nisa je v úseku od statutárního města Jablonce nad Nisou až ke státní hranici vodním tokem s významným povodňovým rizikem. Radní Libereckého kraje proto na včerejším jednán...

Stránky povodňové ochrany zde nejsou dále aktualizovány.
Aktuální informace jsou udržovány na povodňovém portále.   

http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/

  

DOKUMENT:    KONCEPCE OCHRANY PŘED POVODNĚMI