Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Archiv zpráv do roku 2009

 

Aktuální informace související s Povodňovým plánem Libereckého kraje a aktuálními povodňovými situacemi sledujte nadále PŘÍMO NA STRÁNKÁCH POVODŇOVÉHO PORTÁLU LIBERECKÉHO KRAJE -  http://povoden.kraj-lbc.cz .
 [-akt. 18.2.2008 - -]  
  
 

Cvičení Vltava - Labe 2007

Ve dnech 5.až 7.9.2007 proběhne i na území Libereckého kraje velitelsko štábní cvičení Vltava a Labe 2007: "Povodeň velkého rozsahu v povodích řek Jizera a Ploučnice s vyhlášením stupňů povodňové aktivity a řešení povodňové situace". Cvičení je součástí cvičení „VLTAVA a LABE 2007“ na téma „Povodeň velkého rozsahu v povodích řek Vltavy, Labe a Ohře s vyhlášením stupňů povodňové aktivity a následně krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav) a řešením povodňové a krizové situace “ schváleném ministrem vnitra ČR.

 Cvičení se v Liberecké kraji zúčastní tyto obce:

V povodí Jizery: 
Źelezný Brod, Líšný, Turnov,  Malá Skála,  Rakousy,  Přepeře, Modřišice,  Příšovice, Všeň, Svijany

 V povodí Ploučnice:
Česká Lípa, Stružnice, Horní Police, Žandov

 [-akt. 29.8.2007 - -]  
   

 

Cvičení Povodeň Jizera 2007
Dnes 27.2.2007 probíhá štábní cvičení HZS LK - Povodeň Jizera 2007 - za účasti HZS LK, Libereckého kraje a obcí a ORP v povodí řeky Jizery. Na Povodňovém plánu Libereckého kraje http://povoden.kraj-lbc.cz můžete v mapách on-line sledovat stav vyhlašování stupňů povodňové aktivity v jednotlivých obcích a na území ORP.
[-akt. 27.2.2007 - -]  
  

POVODŇOVÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI od 7.8.2006:

Stavy na hlásných profilech 
- Stav na hlásných profilech - 7.8.2006, 9.00 (PDF, 1700 kB) - všechny toky
- Stav na hlásných profilech - 7.8.2006, 10.30 (PDF, 243 kB) - Jizera
- Stav na hlásných profilech - 7.8.2006, 11.00 (PDF, 1400 kB) - všechny toky
Stav na hlásných profilech - 7.8.2006, 12.30 (PDF, 1433 kB) - všechny toky
Stav na hlásných profilech - 7.8.2006, 14.30 (PDF, 1207 kB) - všechny toky
Stav na hlásných profilech - 7.8.2006, 16.00 (PDF, 1799 kB) - všechny toky
Stav na hlásných profilech - 7.8.2006, 19.00 (PDF, 1600 kB) - všechny toky
Stav na hlásných profilech - 7.8.2006, 21.30 (PDF, 1580 kB) - všechny toky
Stav na hlásných profilech - 7.8.2006, 23.30 (PDF, 1950 kB) - všechny toky
Stav na hlásných profilech - 8.8.2006, 8.00 (PDF, 1600 kB) - všechny toky
Stav na hlásných profilech - 8.8.2006, 10.30 (PDF, 2090 kB) - toky, nádrže
Stav na hlásných profilech - 8.8.2006, 14.00 (PDF, 400 kB) - přehled
Ukončení pořizování dokumentace hlásných profilů - 8.8.2006, 14.00

   
Vyhlášené stupně povodňové aktivity
- 7.8.2006 1.00 - PK Bílý potok vyhlásila III. stupeň povodňové aktivity na území obce
- 7.8.2006 1.00 - PK Hejnice vyhlásila III. stupeň povodňové aktivity na území obce
- 7.8.2006 4.00 - PK Višňová vyhlásila III. stupeň povodňové aktivity na území obce
- 7.8.2006 5.20 - PK Frýdlant vyhlásila III. stupeň povodňové aktivity na území obce
- 7.8.2006 5.30 - PK ORP Frýdlant vyhlásila III. stupeň povodňové aktivity na území obcí v povodí toku Smědé
- 7.8.2006 6.00 - PK Černousy vyhlásila III. stupeň povodňové aktivity na území obce
- 7.8.2006 10.00 - PK ORP Semily vyhlásila II. stupeň povodňové aktivity na celém území ve své působnosti
- 7.8.2006 12.00 - PK Turnov vyhlásila II. stupeň povodňové aktivity na území obce
- 7.8.2006 ?? - PK Mníšek - vyhlásila III. stupeň povodňové aktivity na území obce
- 7.8.2006 17.00 - PK Turnov vyhlásila III. stupeň povodňové aktivity na území obce
- 7.8.2006 21.00 - PK Semily vyhlásila III. stupeň povodňové aktivity na území obce
- 8.8.2006 8.00 - PK Semily odvolala III. stupeň povodňové aktivity na území obce a vyhlásila I. stupeň povodňové aktivity 
  
Mapy vybraných míst s III.stupněm povodňové aktivity
Višňová, Předlánce  (Smědá)
Jablonec nad Jizerou (Jizera)  
Dolní Sytová (Jizera)  
Železný Brod (Jizera) 
Mníšek  (Jeřice) 
(Pro zobrazení mapových podkladů využijte map v grafické části
Povodňového plánu Libereckého kraje, nejlépe odkaz Protipovodňová ochrana)
  
Aktuální odkazy na webu
ČHMÚ - Profily s aktuálním měřením
MZE - Vodohospodářský informační portál
  
Povodeň 8.8.2006 - Frýdlantsko
Hraniční oblast (CZ-PL) na řece Smědé, 8.8.2006 15hod.
   
    

Zpráva o průběhu povodní v Libereckém kraji v období březen - duben 2006
Dílčí zpráva o povodni v Libereckém kraji (160 kB, PDF)
Dílčí zpráva o povodni v Libereckém kraji - přílohy   (2700 kB, PDF)
[-akt 24.4.2006 - -]    
  

Praktickou příručku o tom, jak nakládat po povodních se vzniklými odpady, vydalo Ministerstvo životního prostředí. Manuál obsahuje instrukce a doporučení, určené pro kraje, obce, ale i profesionální a dobrovolné záchranářské týmy.
Doporučení pro nakládání s odpady po povodních (245 kB, PDF, zdroj: MŽP)
  

Z podnětu Ministerstva životního prostředí už v průběhu povodní v roce 2002 vznikl stručný manuál – soubor užitečných rad – pro dobrovolníky, kteří pomáhají nebo chtějí pomoci v oblastech, postižených záplavami.
Manuál pro povodňové dobrovolníky (325 kB, PDF, zdroj: MŽP)
   

Zpráva hejtmana Libereckého kraje k povodňovým situacím v kraji 
[-akt 10.4.2006 - web LK -]
  

Fotodokumentace z letu mapujícího povodňovou situaci v kraji dne 1.4.2006 (15.30 až 17.00) byla zapracována do mapové části Digitálního povodňového plánu LK. 
Více informací o letu a o práci s fotodokumentací naleznete zde.
[-akt 2.4.2006 - -]  
  

 

Do pátku 31.3.2006 byly všem tajemníkům (nebo jiným členům) povodńových komisí ORP doručeny přístupové údaje do databázové aplikace Povodňové komise (vytvořené v rámci Povodńového plánu Libereckého kraje) s prosbou o kontrolu zadaných údajů. Aplikace může sloužit ORP i obcím pro evidenci členů všech PK. Upozorňuji na možnost proškolení  práce s digitálním Povodňovým plánem Libereckého kraje
[-akt 31.3.2006 - -]