Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Kontakty

08 Odbor životního prostředí a zemědělství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Ryvolová Olga ekonom odboru 1218 485226672
olga.ryvolova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kloučková Šárka právník odboru 1216 485 226 425
sarka.klouckova@kraj-lbc.cz
Kršňáková Jana sekretariát odboru 1225 485226428
jana.krsnakova@kraj-lbc.cz
Šikolová Kateřina DiS. sekretariát Václava Židka, člena rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství 421 485226419
739541679
katerina.sikolova@kraj-lbc.cz
RNDr. Šádková Jitka vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 1226 485226497
739541555
jitka.sadkova@kraj-lbc.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Matouš Jan lesnické a myslivecké dotace 1231 485226418
jan.matous@kraj-lbc.cz
Ing. Sládek Adam lesnické dotace 1231 485226480
adam.sladek@kraj-lbc.cz
Ing. Žáková Jana myslivost, rybářství, týrání zvířat 1230 485226714
jana.zakova@kraj-lbc.cz
Ing. Brazhnyk Tetiana odborný zaměstnanec 1228 485226562
tetiana.brazhnyk@kraj-lbc.cz
Ing. Beran Luboš státní správa lesů, obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin, uvádění dřeva na trh 1230 485226411
lubos.beran@kraj-lbc.cz
Ing. Pop Karel vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství 1231 485226423
739541667
karel.pop@kraj-lbc.cz
Ing. Stárková Hana vodní hospodářství ORP Česká Lípa, Nový Bor, Turnov 1229 485226611
739036222
hana.starkova@kraj-lbc.cz
Ing. Madej Zdeněk vodní hospodářství ORP Jablonec n.N., Jilemnice, Semily, Tanvald, Železný Brod 1228 485226432
606700772
zdenek.madej@kraj-lbc.cz

Oddělení ovzduší a odpadů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Bláha Robert odpadové hospodářství 1219 485226388
robert.blaha@kraj-lbc.cz
Ing. Hellerová Zuzana odpadové hospodářství 1222 485226613
zuzana.hellerova@kraj-lbc.cz
Ing. Preislerová Jitka odpadové hospodářství, ochrana ovzduší 1219 485226442
jitka.preislerova@kraj-lbc.cz
Ing. Kouřil Radek ochrana ovzduší 1220 485226424
radek.kouril@kraj-lbc.cz
Ing. Žaganová Helena ochrana ovzduší 1220 485226615
helena.zaganova@kraj-lbc.cz
Ing. Šebelková Štěpánka ochrana ovzduší 1221 485226962
stepanka.sebelkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bauerová Eva vedoucí oddělení ovzduší a odpadů 1222 485226405
606206863
eva.bauerova@kraj-lbc.cz
Ing. Varečková Lenka zaměstnanec oddělení ovzduší a odpadů 1220 485226387
lenka.vareckova@kraj-lbc.cz

Oddělení ochrany přírody

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Brettschneiderová Renata odborný pracovník na úseku ochrany ZPF (pov. úřady Liberec, Jablonec n.N., Semily, Turnov, Jilemnice, Tanvald, Železný Brod, Frýdlant) 1122 485226496
renata.brettschneiderova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kočí Jana odborný pracovník na úseku ochrany ZPF (pov.úřady Nový Bor, Česká Lípa); ochrana horninového prostředí 1122 485226481
jana.koci@kraj-lbc.cz
Ing. Špiklová Klára odborný pracovník ochrany přírody 1123 485226393
klara.spiklova@kraj-lbc.cz
Ing. Havlíček Petr odborný pracovník ochrany přírody - CITES 1120 485226386
petr.havlicek@kraj-lbc.cz
Ing. Řezníková Ivana odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřad Česká Lípa, Nový Bor); Natura 2000 1121 485 226 621
ivana.reznikova@kraj-lbc.cz
Mgr. Studený Radomír odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřad Frýdlant), stráž přírody, LPIS 1121 485226422
radomir.studeny@kraj-lbc.cz
Ing. Habrda Kristián odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřady Turnov, Jablonec n. N., Tanvald, Železný Brod); Natura 2000 1120 485226392
kristian.habrda@kraj-lbc.cz
Bc. Bulíř Pavel odborný pracovník ochrany přírody(pov.úřad Liberec);Natura 2000 1120 485226359
pavel.bulir@kraj-lbc.cz
Ing. Vlčková Radka vedoucí oddělení ochrany přírody 1123 485226401
radka.vlckova@kraj-lbc.cz

Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Glogarová Dana EIA, SEA 1223 485226404
dana.glogarova@kraj-lbc.cz
Ing. Popovičová Zuzana EIA, SEA 1223 485 226 583
zuzana.popovicova@kraj-lbc.cz
Mgr. Nevečeřal Marek EIA, SEA, OPŽP 1221 485226498
marek.neveceral@kraj-lbc.cz
Ing. Beneš Petr IPPC, EIA 1224 485226389
petr.benes@kraj-lbc.cz
Bc. Svačinková Kateřina prevence havárií, IPPC 1224 485226499
602250185
katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz
Ing. Švecová Pavlína prevence havárií, IPPC 1224 485226385
pavlina.svecova@kraj-lbc.cz
Ing. Čech Petr vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC 1223 485226391
737712512
petr.cech@kraj-lbc.cz

Oddělení dotací a samosprávných činností

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Madejová Kamila adaptace na změnu klimatu, Fond Turow 1217 485226671
733103296
kamila.madejova@kraj-lbc.cz
Ing. Lánská Lenka dotace v životním prostředí a zemědělství 1218 485226629
728045399
lenka.lanska@kraj-lbc.cz
Ing. Komrzý Tomáš ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství, tajemník Výboru životního prostředí a zemědělství 1217 485226353
739541552
tomas.komrzy@kraj-lbc.cz
Ing. Žabková Michaela správa GIS pro životní prostředí, správa mapových serverů 282 485226412
michaela.zabkova@kraj-lbc.cz
Ing. Pokorná Tereza vedoucí oddělení dotací a samosprávných činností 1217 485226612
777171815
tereza.pokorna@kraj-lbc.cz
Ing. Koprnická Petra vodohospodářské a individuální dotace 1217 485 226 237
petra.koprnicka@kraj-lbc.cz