Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Textová část

Souhrnná zpráva obsahuje souhrn základních informací o řešeném území. Uvedeny jsou zde údaje o členění „Plánu rozvoje“, seznam příloh, seznam hlavních podkladů použitých při zpracování „Plánu rozvoje“, základní identifikační části kraje, seznam obcí a jejich částí se základními identifikačními prvky, základní charakteristika vodovodů a kanalizací v regionu, přehled provozovatelů vodovodů a kanalizací, předpoklady pro vypracování časového rozvrhu realizace a návrh časového rozvrhu realizace.

Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji obsahuje souhrnný  popis vodovodů a kanalizací , obsahuje souhrnné informace o demografickém vývoji v posuzovaném regionu, výpočet potřeby vody, výpočet produkce odpadních vod. Současně jsou zde uvedeny údaje o koncepci rozšiřování, rekonstrukcí a výstavby nových vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod,

Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech obsahuje podrobný popis vodovodů a kanalizací v jednotlivých měst, obcí a jejich administrativních částí.

DOKUMENTY:
Souhrnná zpráva (pdf, 269 kB)
Nadobecní systémy 1  (pdf, 4098 kB)
Nadobecní systémy 2 (pdf, 1010 kB)
Informační bulletin (pdf, 338 kB)
Odstranění připomínek  (pdf, 212 kB)[-Aktualizováno 10.1.2005, Košková-]