Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní parky

Přírodní park (§ 12 zák. 114/1992 Sb.)

(1) Krajinný  ráz,  kterým  je  zejména  přírodní, kulturní a historická charakteristika  určitého místa či  oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména  umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny  pouze s ohledem na  zachování významných krajinných prvků,  zvláště  chráněných  území,  kulturních  dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

(2) K  umisťování   a  povolování  staveb,   jakož  i  jiných činnostem,  které by  mohly snížit  nebo změnit  krajinný ráz,  je nezbytný  souhlas  orgánu  ochrany  přírody.  Podrobnosti  ochrany krajinného  rázu  může  stanovit  ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

(3) K  ochraně  krajinného  rázu  s  významnými soustředěnými estetickými  a přírodními  hodnotami, který  není zvláště  chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Přírodní park Ještěd 
Nařízení LK č. 5/2005

Přírodní park Peklo
Nařízení OkÚ Liberec č. 4/97 (__)

Přírodní park Maloskalsko
Nařízení LK č. 3/2006