Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní rezervace Hamrštejn

Rok vyhlášení: 2006                        Rozloha: 28,29 ha                       Nadm. výška: 305 - 445 m n. m.


Okres: Liberec                                  Obec: Liberec                             Katastrální území: Machnín

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Přirozený listnatý a smíšený les s řadou teplomilných hájových druhů, jejichž výskyt je v rámci Ještědského hřbetu omezen pouze na zaříznuté údolí Lužické Nisy. Nejcennější jsou porosty dubohabřin a květnatých bučin s mnoha vzácnými a zákonem chráněnými rostlinnými druhy v podrostu – např. s omějem pestrým (Aconitum variegatum), áronem plamatým (Arum maculatum), lilií zlatohlávkem (lilium martagon), zvonkem širolistým (Campanula latifolia) nebo udatnou lesní (Aruncus vulgaris). Zoologicky významná je reliktní fauna měkkýšů. Z obratlovců patří k nejcennějším druhům mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) nebo někteří zástupci avifauny, např. sýček obecný (Athene noctua), datel černý (Dryocopus martius), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) nebo žluva hajní (Oriolus oriolus). Součástí rezervace je zřícenina stejnojmenného středověkého hradu.

Vyhlašovací předpis:

Výnos MK ČSR č.j. 18124/72 ze dne 29.12.1972, o zřízení SPR Hamrštejn

Přehlášeno:
Nařízení Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1.2006, o zřízení přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma.


Plán péče: schválen na období 2013 - 2022 (PDF 13,3, MB)

Ochranné pásmo: upraveno zřizovacím předpisem 

Další informace:

PR Hamrštejn