Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní památka Terasy Ještědu

ok vyhlášení: 1995                        Rozloha: 120,96 ha                       Nadm. výška: 769 - 1012 m n. m.


Okres: Liberec                       Obec: Světlá p. J., Kryštofovo údolí, Liberec  Katastrální území: Světlá p. J., Novina u Liberce, Horní Hanychov

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:

1)      Rozsáhle vyvinuté tvary periglaciálního větrání a odnosu: mezi Výpřeží a vrcholem Ještědu je zjištěno deset kryoplanačních teras, dále jsou v území četné nivační sníženiny, skalní výchozy typu mrazových srubů, sklaních hradeb a izolovaných skal (torů), rozsáhlá suťová pole (balvanová moře) a suťové (balvanové) proudy. Rozsahem a počtem periglaciálních tvarů jde o výjimečnou lokalitu v rámci České vysočiny.

2)      Význačná reliktní fauna bezobratlých – chladnomilných pavouků a brouků ve vrcholových sutích a význačné nálezy mechorostů a lišejníků, vázaných na vrcholové kvarcity.

3)      Relikt vysokohorského lesa – zakrslé jeřábové smrčiny a horské bučiny (včetně patrných přechodů ke klimaxové smrčině) v nadmořské výšce nad 900m s pravděpodobně původním genofondem smrku ztepilého ve vrcholových partiích hory a po obvodu suťových polí, kde se vyvíjejí specifické růstové formy této dřeviny. Část smrkového porostu je odumřelá v důsledku silného imisního zatížení území v průběhu 70.-90. let 20. století.

4)      Horská flóra a fauna vázaná na ekosystém lesa, balvanitých sutí a skal včetně zákonem zvláště chráněných druhů.


Vyhlašovací předpis:
Nařízení Okresního úřadu v Liberci č. 3/95 ze dne 27.6.1995, o zřízení přírodní památky Terasy Ještědu a jejího ochranného pásma a Nařízení Okresního úřadu v Liberci č. 4/95 o opravě nařízení č. 3/95.

Plán péče:
schválen na období 2013 - 2022 (PDF 11,3 MB)

Ochranné pásmo: 50 m

Další informace:

PP Terasy Ještědu