Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní rezervace Křížový vrch

Rok vyhlášení: 1996                        Rozloha: 10,49 ha                       Nadm. výška: 300 - 370 m n. m.


Okres: Liberec                                Obec: Frýdlant                              Katastrální území: Frýdlant

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Duboharový a dubolipový háj jako zbytek klimaxového lesního společenstva na čedičovém substrátu. Pro tento les je typické bohaté bylinné patro, jehož součástí jsou i zákonem chráněné a regionálně vzácné druhy rostlin jako árón plamatý (Arum maculatum), pižmovka obecná (Adoxa moschatellina), lýkovec jedovatý  (Daphne mezereum) nebo lilie zlatohlavá (Lilium martagon) – zdejší populace lilie je nejbohatší na Frýdlantsku. Ve vztahu k nadmořské výšce je pozoruhodná přítomnost některých typicky horských rostlin. Zoologický průzkum z r. 2004 prokázal vzhledem k rozloze území mimořádně vysoké zastoupení ptáků. Zvláště významné je hnízdění kriticky ohroženého strnada lučního (Miliaria calandra) nebo některých doupných lesních druhů, např. žluvy hajní (Oriolus oriolus), žluny šedé (Picus canus), lejska šedého (Muscicapa striata) aj.  Území je hodnoceno jako značně cenné i pokud jde i bezobratlé živočišné druhy – o jeho zachovalosti (druhové přirozenosti) svědčí m.j. přítomnost reliktního druhu střevlíka Leistus rufomarginatus.

Vyhlašovací předpis:
Nařízení Okresního úřadu v Liberci č. 1/96 (PDF, 621 kB)

Plán péče: schválen na období 2012 - 2022

Ochranné pásmo: upraveno ve zřizovacím předpisu 

Další informace:

PR Křížový vrch