Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní rezervace Údolí Vošmendy

Rok vyhlášení: 1997                        Rozloha: 13,14 ha                       Nadm. výška: 420 - 470 m n. m.

 


Okres: Semily                                  Obec: Bozkov, Roztoky u Semil    Katastrální území: Bozkov, Roztoky u Semil

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Úzce sevřené, až 40 m hluboké údolí vyhloubené v metamorfovaných horninách. Část tvoří čisté krystalické vápence, v nichž jsou vyvinuty pozoruhodné krasové jevy – vyvěračky v řečišti potoka a 85 m dlouhá puklinová jeskyně s krasovou výzdobou. Lesní porost je tvořen převážně smrkovými monokulturami, v nepřistupných částech se zachovaly zbytky jedových bučin vápencových a dubohabřin. Květena rezervace je rozmanitá, v podrostu se vyskytují například bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kyčelnice devítilistá (Dentaria eneaphyllos), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), růže převislá (Rosa pendulina) a mnoho dalších. V nivě Vošmendy jsou zachovány olšiny a vlhké louky s hojným výskytem bledule jarní (Leucojum vernum). V údolí potoka se vyskytuje ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus) či mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Z chráněných druhů motýlů se vyskytuje batolec duhový (Apatura iris).

Vyhlašovací předpis:
Nařízení Libereckého kraje č. 6 ze dne 17. října 2006, o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy a jejího ochranného pásma 

Plán péče: pro období 2006-2015

Ochranné pásmo: 50 m

Další informace:

PR Údolí Vošmendy