Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní památka Nístějka

Rok vyhlášení: 1996                        Rozloha: 2,68 ha                       Nadm. výška: 420 - 480 m n. m.

Okres: Semily                                  Obec: Vysoké nad Jizerou           Katastrální území: Vysoké nad Jizerou

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Skalní ostroh se zříceninou hradu Nístějka na pravém břehu Jizery s výskytem zajímavých rostlinných společenstev. Původní suťové bučiny byly z větší míry nahrazeny kulturními smrčinami s vtroušeným bukem lesním (Fagus sylvatica) a jedlí bělokorou (Abies alba). Na lokalitě se nachází přes 200 druhů cévnatých rostlin, mezi nimiž byl zjištěn i pomněnku připomínající lopuštík skloněný (Heckelia deflexa). V podrostu se dále vyskytuje kopytník evropsky (Asarum europaeum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), sleziník červený (Asplenium trichomanes), řeřišnice křivolaká (Cardamine flexuosa) či lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Na březích Jizery je možné pozorovat ledňáčka říčního (Alcedo atthis), skorce vodního (Cinclus cinclus) a konipase horského (Motacilla cinerea), v okolí zříceniny hnízdí lejsek malý (Ficedula parva). Zřícenina hradu Nístějka je registrovanou kulturní památkou.

Vyhlašovací předpis:
Nařízení Libereckého kraje č. 7 ze dne 4. října 2005, o zřízení přírodní památky Nístějka a jejího ochranného pásma

Plán péče: schválen na období 2015 - 2023

Ochranné pásmo: 50 m

Další informace: