Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní památka Jezírko pod Táborem

Rok vyhlášení: 1996                        Rozloha: 0,29 ha                       Nadm. výška: 500 m n. m.

Okres: Semily                                  Obec: Lomnice nad Popelkou      Katastrální území: Chlum pod Táborem

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Rašelinné jezírko na západním svahu vrchu Tábor. Jedna z nejvýznamnějších lokalit rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) v širší oblasti Českého ráje. Z dalších zajímavých druhů se zde vyskytují vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), řeřišnice bahenní (Cardamine dentata), ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), vrbina hajní (Lysimachia nemorum), žindava evropská (Sanicula europaea), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), v blízkém okolí se vyskytuje bledule jarní (Leucojum vernum). Ze zoologického hlediska je lokalita zajímavá jako útočiště bezobratlých a obojživelníků. V jezírku žije skokan hnědý (Rana temporaria), v minulosti byl zaznamenán výskyt čolka horského (Triturus alpestris).

Vyhlašovací předpis:
Nařízení Libereckého kraje č. 6 ze dne 4. října 2005, o zřízení přírodní památky Jezírko pod Táborem a jejího ochranného pásma 

Plán péče: schválen na období 2015-20124

Ochranné pásmo: 50 m

Další informace:

 

PP Jezírko pod Táborem