Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

další informace související (nejen) s CITES
Kromě registrační povinnosti jsou vlastníci a držitelé "nebezpečných druhů zvířat" - nyní druhů zvířat vyžadující zvláštní péči - povinni ohlásit držení těchto exemplářů na příslušnou Krajskou veterinární správu (KVS).O které druhy zvířat se jedná Vám napoví novela Vyhlášky MZe č.75/1996 Sb.- znění zde :  Druhy vyžadující zvláštní péči 
Odkaz pro informace, dotazy a odpovědi zde nikde nenalezené : petr.havlicek@kraj-lbc.cz , 
tel. č. 485 226 386