Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Fotodokumentace povodňové situace - 1.4.2006

 
Ukázka - Povodňový plán LK, mapový podklad ZABAGED        Ukázka - Povodňový plán LK, mapový podklad ortofotomapa
 

Do digitálního Povodňového plánu LK byla přidána fotodokumentace z průzkumného letu Policie ČR a HZS LK dne 1.4.2006 (15.30 až 17.00) a je volně dostupná všem zájemcům.

  
Informace k letu:
Za Liberecký kraj se letu zúčastnil člen Rady kraje, Mgr.Vladimír Richter a dokumentarista a GIS pracovník Povodňové komise LK, Ing.Irena Košková. Let se konal za vyhlášeného 3.SPA na hlásném profilu v České Lípě. Trasa: Liberec - Česká Lípa - Děčín - Hejnice - Souš - Semily - Železný Brod - Turnov - Příšovice - Liberec. Byly zdokumentovány důležité vodní toky a vodní nádrže. 
 
Postup při práci s fotodokumentací:
- Povodňový plán najdete zde: na adrese: http://www.kraj-lbc.cz/povoden
- Otevřete si jakoukoliv mapu z Grafické části (například: Protipovodňová opatření, se zapnutou vrstvou záplavových území)
- V legendě vpravo od mapy si rozklikněte složku Fotodokumentace a zatrhněte vrstvu Foto 1.4.2006
- Projížděním kurzorem nad body fotografií uvidíte náhledku a na kliknutí velké foto.
- Běžné funkce mapového serveru - zoom, výběry... jsou funkční.
Pro Povodňový plán jsou funkční hesla z Mapového serveru ŽP. Zde Vám umožní podle Vašeho oprávnění přístup k podrobnějším ortofotomapám nebo aplikace Povodňových komisí.

Níže uvádíme jen několik ilustrativních fotografií, celkový přehled s umístěním je digitálním Povodňovém plánu na internetu, archiv v plné velikosti fotografií (3000*2000px) na odboru RVZŽP.
(Archiv nebude volně dostupný.)