Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Obsah dokumentu

Analytická část

Textová část:
Titul, obsah, úvod
Legislativa, veřejná správa, NNO
Přírodní charakteristiky
Botanika
Zoologie
Ekosystémy
Přehled literatury
Obecná ochrana I
Obecná ochrana II
Zvláště chráněná území, památné stromy
Zvláště chráněné druhy
Sektorové politiky
Ekonomické nástroje a programy, Souhrn

Tabulková část:
Tabulky ÚSES
Tabulky VKP
Tabulky maloplošných zvláště chráněných území
Tabulky památných stromů
Tabulky k sektorovým politikám

Návrhová část

Textová část (PDF, 1,1 MB)

Tabulková část (PDF, 1,5 MB)

Mapová část: