Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Koncepce ochrany před povodněmi

Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje schválena


Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 31.10.2006 schválilo Koncepci ochrany před povodněmi Libereckého kraje.  Výstupem je vytipování ohrožených oblastí, návrh řešení a hrubá ekonomická rozvaha. Jednotlivým opatřením je přiřazena priorita, od níž bude záviset případná podpora kraje na realizaci opatření. Hlavními výstupy jsou přehledné tabulky, která po jednotlivých obcích hodnotí stávající ochranu, navrhují opatření a odhadují potřebné náklady.

text koncepce       výsledná tabulka ochrany       tabulka informací od obcí