Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Formulář pro ohlášení množství odpadů léčiv z domácností

Provozovatel lékárny je povinen podle § 91 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, předat krajskému úřadu údaje o množství odpadu léčiv z domácností, který předal do zařízení pro nakládání s odpady v průběhu uplynulého kalendářního čtvrtletí, a to písemně  na stanoveném formuláři do 30 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.  

Formulář je stanoven v příloze č. 51 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Formulář k vyplnění ZDE (docx).

Vyplněný formulář je nutné poslat krajskému úřadu do datové schránky nebo prostřednictvím poštovního doručovatele - kontaktní údaje Krajského úřadu Libereckého kraje ZDE.
Před odesláním formuláře do datové schránky je nutné jej převést do formátu PDF.