Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Dne 26. 1. 2016 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 - zde.

 

Účinnost obecně závazné vyhlášky Libereckého kraje č. 1/2016 ze dne 26. 1. 2016 (zde), kterou se vyhlašuje Závazná část Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025, nastala dne 12. 3. 2016.

 

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - zde

 

Prohlášení ke koncepci ve smyslu § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. - zde

 

Vypořádání připomínek ke koncepci uplatněných podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - zde

 

Vypořádání připomínek ke koncepci uplatněných podle zákona č. 100/2001 Sb. - zde

 

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje byl zpracován na základě dotace Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí ČR.