Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Audit nakládání s BRKO

Na jaře 2018 byl zpracován audit vybraných biologicko rozložitelných odpadů (BRKO) s výhledem produkce na území Libereckého kraje do roku 2026. Bylo provedeno zmapování BRKO na území kraje a vyhodnocen potenciál jeho zpracování zejména pro výrobu kompostů a jejich využití na zemědělské půdě. Materiál je k přečtení zde.