Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Předcházení vzniku odpadů

 

Úvod

Předcházení vzniku odpadů (PVO) definuje legislativa EU i ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, jej definuje v § 4 odst. 2 písm. f) jako opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují

  1. množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků,
  2. nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví, nebo
  3. obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.

V rámci legislativy stojí předcházení vzniku odpadů na prvním místě hierarchie nakládání s odpady, která je v zákoně o odpadech zakotvena v § 9a, a její dodržování je povinností každého. Každý má také povinnost při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti (§ 10 odst. 1 zákona o odpadech).


Aktivity Libereckého kraje

Součástí Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016–2025 je Program předcházení vzniku odpadů vycházející z programu republikového. Liberecký kraj podporuje PVO svým dotačním programem 8.5 (více na https://dotace.kraj-lbc.cz/). Z tohoto fondu bylo v uplynulých dvou letech podpořeno mj. pořízení domácích kompostérů, štěpkovačů, gastrokompostérů, ale také projekt na používání látkových plen, re-use centrum nebo opravna oděvů či nábytková banka.

Dále finančně podporuje krajskou Potravinovou banku a zaměstnanci mohou dvakrát ročně věnovat šatstvo a další věci z domácnosti v rámci charitativní sbírky. Provoz budovy krajského úřadu se již řadu let řídí pravidly zeleného úřadování, která jsou zakotvena v organizační směrnici ředitele. Více na https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page3456​. zú4

Příspěvková organizace  Libereckého kraje - Střevlik - se zaměřuje na vzdělávání v oblasti PVO, a to v rámci projektu Předcházení odpadů v Liberckém kraji a v okrese Gőrlitz (více na https://strevlik.cz/). Projekt je určen dětem ve školkách a školách  v našem kraji a v příhraničním německém okrese.


Další užitečné odkazy a zdroje

Oblasti PVO, a to v komunální sféře, se podrobně věnuje Ministrstvo životního prostředí ČR (MŽP) v rámci projektu TAČR "Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR". Výstupem jsou praktické informační materiály, které jsou na stránkch  MŽP k dispozici ZDE. Materiály jsou určena pro občany, jsou volně ke stažení a využití.

Leták - vybavení domácnosti

Leták - elektro

Leták - potraviny

Leták - obaly

Leták - textil

 

Konference PVO

Pravidelně od roku 2014 pořádá České ekologické manažerské centrum konferenci Předcházení vzniku odpadů. Příspěvky z některých ročníků konference jsou zveřejněny na stránkách www.tretiruka.cz.

 

Další zdroje informací

  • obecné
  • o kompostování 
  • o mulčování 
  • inzerce, bazary, charita
  • pro zelený úřad