Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Projekty podporované Libereckým krajem v odpadovém hospodářství

 

Liberecký kraj se dlouhodobě podílí na realizaci tří projektů, a to na podporu třídění komnuálního odpadu se společností EKO-KOM a.s. a na podporu zpětného odběru elektrozařízení se společnostmi ASEKOL, s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.

1. EKO-KOM a.s.

Od roku 2004 je realizován projekt Intenzifikace odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu vč. jeho obalové složky. V rámci projektu se každým rokem realizují různé dílčí projekty, aktivity, soutěže a mediální kampaň na podporu třídění vybraných využitelných složek KO (VSKO - zejména papíru, plastů, skla, nápojových kartonů).

Od roku 2006 je každým rokem vyhlašována soutěž pro obce a města Libereckého kraje Zlatá popelnice – více o soutěži naleznete ZDE.

Od roku 2009 je realizován vzdělávací projekt Třídíme ve škole – více o projektu naleznete ZDE. Realizátorem projektu je společnost ENVICON s.r.o.

Aktuálně - Liberecký kraj vyhlásil soutěž s názvem Republice k narozeninám. Více informací na webu www.tridimeveskole.cz.

Společnost EKO-KOM a. s. (www.ekokom.cz) v rámci projektu poskytuje obcím nádoby (kontejnery) určené k odkládání vytříděných odpadů občany.

Základní informace o třídění VSKO naleznete například na těchto stránkách:

http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu

http://www.jaktridit.cz/

http://www.tridimeveskole.cz/

 

Množství vytříděných využitelných složek komunálního odpadu v Libereckém kraji 2008–2017 (v tunách) (Zdroj: EKO-KOM a.s.)

SKO = směsný komunální odpad

Výtěžnost VSKO v Libereckém kraji 2008–2017 (kg/obyv./rok) (Zdroj: EKO-KOM a.s.)

SKO = směsný komunální odpad

Znázorněno graficky:

 

 

2. ELEKTROWIN a.s.

Liberecký kraj a společnost  ELEKTROWIN a.s. (www.elektrowin.cz) realizují od roku 2009 projekt „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Libereckém kraji“ s cílem dosažení správného chování obyvatel v oblasti nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči. Jinými slovy, aby každý věděl, že vysloužilé elektrospotřebiče nemají končit v běžném komunálním odpadu. Každoročně jsou tak realizovány aktivity v oblasti materiálové podpory zpětného odběru elektrozařízení spojené s osvětovými akcemi v rámci mediální kampaně.

Soutěž obcí: V červnu 2018 byly předány ceny obcím, které byly nejúspěšnější ve zpětném odběru elektrozařízení. Byli oceněni vítězové v kategoriích:

  1. Maximální celková výtěžnost včetně chlazení v kategorii měst a obcí do 4000 obyvatel - vítěz město Harrachov.
  2. Maximální celková výtěžnost včetně chlazení v kategorii měst a obcí nad 4000 obyvatel - vítěz město Doksy

Vítězové obdrželi spolu s certifikáty a šeky v hodnotě 20.000 Kč také originální sošku ElektroOskara.

 

3. ASEKOL a.s.

Liberecký kraj a společnost ASEKOL a.s. (www.asekol.cz) realizují od roku 2009 společný projekt Rozvoj sběru použitých elektrozařízení rovněž za účelem podpory zpětného odběru elektrozařízení v kraji. Každý rok se aktualizuje vybavení měst a obcí i jiných institucí prostředky pro sběr elektra, probíhá školní vzdělávací projekt Recyklohraní, do sběru jsou zapojeni i hasiči (Recyklujte s hasiči).

Soutěž obcí: V červnu 2018 byli vyhodnoceni vítězové v soutěži ve sběru drobného elektra vyhlašované společností ASEKOL a.s. v kategoriích:

1. místo v kategorii měst a obcí do 3.000 obyvatel - obec Josefův Důl, cena šek na 7.000 Kč

1. místo v kategorii měst a obcí do 10.000 obyvatel - město Stráž p. Ralskem, cena šek na 10.000 Kč

1. místo v kategorii měst a obcí nad 10.000 obyvatel - město Nový Bor, cena šek na 15.000 Kč