Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí

Kontaktní osoby na odboru životního prostředí a zemědělství:

Kancelář č. 1223

Ing. Petr Čech - vedoucí oddělení​ - tel: 485 226 391 - petr.cech@kraj-lbc.cz

Ing. Zuzana Popovičová - EIA, SEA územní plány, vyjádření k fondům EU-ROP - tel: 485 226 583 - zuzana.popovicova@kraj-lbc.cz

Ing. Dana Glogarová - EIA, SEA územní plány - tel: 485 226 404 - dana.glogarova@kraj-lbc.cz

Kancelář č. 1224

Ing. Petr Beneš - EIA - tel: 485 226 389 - petr.benes@kraj-lbc.cz

Kancelář č. 1221

Mgr. Marek Nevečeřal - EIA, SEA, vyjádření k žádostem o podporu z fondů EU - OPŽP - tel: 485 226 498 - marek.neveceral@kraj-lbc.cz

 
 
Legislativa - odkazy:

Metodické pokyny ke stažení ZDE.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Vybrané novely k zákonu:

Zákon č. 49/2010 Sb. – úplné znění
Zákon č. 38/2012 Sb.
Zákon č. 326/2017 Sb. 
Zákon č. 225/2017 Sb.
Zákon č. 284/2021 Sb.
Zákon č. 413/2021 Sb.

Další odkazy:

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)  
Zveřejňování jednotlivých záměrů  na webu CENIA (dříve Českého ekologického ústavu)
Seznam  autorizovaných osob pro zpracování dokumentace a posudku
Seznam  autorizovaných osob pro hodnocení vlivů na území Natury 2000

Zveřejňování jednotlivých záměrů na webu Liberecký kraj