Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ochrana zemědělského půdního fondu

Aktualizace dat BPEJ

Na mapovém serveru životního prostředí http://maps.kraj-lbc.cz  byla aktualizována data půdního fondu BPEJ, aktuálnost k srpnu 2009. Aktualizace dat TOP se řeší. Data nadále přístupná pouze pro registrované uživatele veřejné správy.

Informace o stavu zemědělského půdního fondu v kraji

Značný podíl zemědělské půdy na území kraje stále není obděláván.Tento vývoj je pozorován zejména v oblastech méně příznivých pro intenzivní hospodaření,  kde  využití půdy souvisí  s chovem skotu, ovcí a koní. Výskyt plevelných druhů rostlin na neobdělaných pozemcích stagnuje. Část  neobdělávané zemědělské půdy  postupně  zarůstá náletem  dřevin (olše,  bříza). Zlepšení stavu půdy nepřineslo  ani soukromé vlastnictví půdy.  Pozemkový fond ČR má zájem  o zalesňování  velkých ploch zemědělské půdy ve vlastnictví státu.

 

Přetrvává velký zájem  o nezemědělské využívání zemědělské půdy, zejména             za účelem  výstavby rodinných domů, ve větších městech i za účelem    vybudování průmyslových zón  i pro golfová hřiště.

 

Zemědělské půdy tak postupně ubývá.  Výměra  zemědělské půdy v kraji  ve srovnání se stavem  k 31.12.2001 byla ke stejnému datu roku 2002 menší  o nezanedbatelných 73ha. V kraji ubývá orné půdy  a zvyšuje se plocha trvalých travních porostů.

Podíly druhů pozemků podle katastrálních území

Pro potřebu zpracovatelů územních plánů byl vytvořen přehled rozlohy jednotlivých druhů pozemků podle katastrálních území. Údaje pochází z dat katastru nemovitostí (aktualizace červen 2004) a jsou ve čtverečních metrech. Rozdíl mezi skutečnou rozlohou katastru a součtem jednotlivých druhů pozemků jsou pozemky bez klasifikovaného druhu.
Soubor ke stažení: Podíly druhů pozemků

Aktualizace dat ochrany půdního fondu na mapovém serveru životního prostředí

Na mapovém serveru životního prostředí http://maps.kraj-lbc.cz  byla kompletně aktualizována data půdního fondu: BPEJ a třídy ochrany (zdroj: VÚMOP, aktuálnost dat: říjen 2007). Protože v nových datech chybí několik katastrálních území, původní data z roku 2004 zůstala zobrazena též.
Data v některých katastrálních územích doznala zásadních změn. Například na území obcí: Kravaře, Skalka, Tachov, Dubá, Osečná, Jablonec nN, Liberec, Rychnov, Držkov, Dětřichov, Háje nJ, Libštát...
Data jsou dle licenčního ujednání s VÚMOP neveřejná, dostupná pouze pro přihlášené uživatele z oblasti veřejné správy.
[-akt. 8.2.2008 - -] 

Program ochrany půdy

Program ochrany půdy byl zpracován v roce 2009 Dr. Ing. Milanen Sáňkou a slouží k praktickému prosazování záměrů v ochraně půdního fondu ve státní správě na úrovni kraje.

Program ochrany půdy