Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ochrana přírody a krajiny

Aktualizované vzory písemností k povolování kácení dřevin

V rámci metodické pomoci obcím nabízíme k využití   vzory kácení 2017 dle § 8 zákona.

Oddělení zemědělství a ochrany přírody připravilo s ohledem na novelu stavebního zákona, platnou od 1.1.2018, nové vzory písemností (závazného stanoviska k povolení kácení dřevin).

Metodický pokyn krajského úřadu k vydávání závazných stanovisek