Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Zelené úřadování

Aktuálně

V květnu 2017 byl proveden kontrolní rozbor směsného komunálního odpadu produkovaného zaměstnanci Libereckého kraje a krajského úřadu. Výsledky rozboru jsou zde rozbor odpadu 30052017.

Anketa zaměstnanců úřadu

V říjnu roku 2017 byli zaměstnanci krajského úřadu opět požádáni o vyplnění dotazníku, v němž meli možnost vyjádřit své názory a postoje k životnímu prostředí.  V těchto souborech: anketa 2017 text  a  anketa 2017 grafy  máte možnost seznámit se s výsledky ankety.

Anketa zaměstnanců úřadu

V polovině roku 2014 měli zaměstnanci krajského úřadu opět možnost vyjádřit své názory a postoje ve vztahu k životnímu prostředí. ZDE máte možnost seznámit se s výsledky ankety.

Anketa zaměstnanců úřadu

Koncem roku 2011 měli zaměstnanci krajského úřadu možnost vyjádřit své názory a postoje ve vztahu k životnímu prostředí. ZDE (__) máte možnost seznámit se s výsledky ankety.

 

 Zelené úřadování

Kde hledat původ a náplň tohoto pojmu:

http://www.ekoporadna.cz​ - STEP Síť ekologických poraden

http://www.veronica.cz- Ekologický institut Veronica

https://www.rosacb.cz - Rosa Jihočeská společnosti pro ekologické informace a aktivity

 

 Projekt Zelený úřad Krajského úřadu Libereckého kraje

    zú4

 V současné době roste v celé Evropě významně podíl tzv. terciárního sektoru (sektoru služeb), a tím i význam institucí veřejné správy jako spotřebitele výrobků a služeb – utrácejí přibližně 16% HDP Evropské unie. Zároveň s tím roste jejich potenciál pro zavádění environmentálně šetrného a ekonomicky výhodného provozu. Díky vysoké míře komunikace s veřejností jsou subjekty v terciární sféře schopny svým přístupem pozitivně ovlivňovat velkou část populace.

I v České republice se zvyšuje zájem veřejných institucí o to, jak svou činností šetrněji ovlivňovat životní prostředí, jaké prostředí z tohoto pohledu nabízejí svým klientům a zaměstnancům i jak je tato snaha vnímána širokou veřejností.

Zelené úřadování představuje environmentálně příznivé chování veřejných institucí. Znamená respektování preventivní ochrany životního prostředí, šetření zdrojů, využívání produktů s co nejmenším negativním dopadem na životní prostředí, třídění a předcházení vzniku odpadů, omezování zátěže životního a pracovního prostředí nebezpečnými látkami. A současně pozitivním přístupem k životnímu prostředí přispět k prosazování udržitelné spotřeby a výroby v celé společnosti.

Obsah