Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Cíl a obsah projektu

 

Cíl a obsah projektu

 motto „Malý skutek má cenu milionů dobrých úmyslů“

 Kvalita našeho životního prostředí je předpokladem pro uchování života i zvyšování jeho kvality.

Environmentálně šetrné chování úřadů nejen že šetří životní prostředí, ale má i další důležité role: pozitivně ovlivňuje své okolí – občany, návštěvníky, firmy – a zároveň může svou poptávkou zvýšit dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu. V neposlední řadě může znamenat úspory nákladů.

 

Základní principy, kterými se řídí zelené úřadování:

 • Preventivní ochrana životního prostředí
 • Šetření zdroji
 • Předcházení vzniku odpadů
 • Nakládání se vzniklými odpady šetrné k životnímu prostředí
 • Omezení zátěže životního a pracovního prostředí nebezpečnými chemickými látkami
 • Podpora využívání lokálních zdrojů
 • Zohlednění sociálních a etických požadavků – např. nákup Fair-Trade produktů (občerstvení), nákup výrobků z chráněných dílen apod.
 • Soulad s legislativními požadavky

 

Kterých oblastí se zelené úřadování konkrétně dotýká

 • Kancelářské potřeby
 • Papír a výrobky z  papíru
 • Nakládání s  odpady
 • Spotřeba energie
  • Vytápění budov
  • Úsporně energetická opatření – izolace budov, zlepšení kvality oken
  • Používání elektrických přístrojů
  • Osvětlení
 • Čištění a úklid
 • Zařízení interiéru, podlahové krytiny a nátěrové hmoty
 • Hospodaření s vodou
 • Jídlo – občerstvení na poradách, kantýna, jídelna
 • Doprava