Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Doprava

doprava

Doprava se velmi výrazně podílí na znečišťování životního prostředí.

 Zároveň vykazuje dvě specifika, která ji odlišují od všech ostatních odvětví:

 • v rámci dopravy nevznikají žádné nové hodnoty – hodnota se pouze navyšuje přepravou věcí z míst výroby či nadbytku do míst poptávky
 • je mnohem obtížnější dosáhnout toho, aby ekonomický výkon a přínos dopravy stoupal výrazněji, než roste negativní dopad dopravy na životní prostředí

 Různé druhy dopravy lze seřadit podle jejich klesajícího negativního vlivu na životní prostředí:

 • automobilová doprava – nákladní i osobní
 • v rámci individuální automobilové dopravy
  • car-pooling (sdílení automobilu několika osobami)
  • car-sharing (sdílení vozidel v rámci organizace)
 • veřejná hromadná doprava
 • kolo
 • ekologicky i ekonomicky nejpřínosnější je chození pěšky (s ohledem na limit vzdálenosti)

Alternativní a hromadná doprava (__)

Šetrná automobilová doprava (__)

Alternativní automobilová doprava (__)

 

Zdroje informací 

www.nakole.cz

www.spolujizda.cz