Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Naplňování směrnice

Vyhnocení plnění směrnice o ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje

Souhrnné vyhodnocení roku 2019 naleznete zde: Vyhodnocení ekologizace 2019Vyhodnocení směrnice o  ekologizaci za r.  2019

Souhrnné vyhodnocení roku 2018 naleznete zde: Vyhodnocení směrnice o ekologizaci za r. 2018

Souhrnné vyhodnocení roku 2017 naleznete zde: Vyhodnocení směrnice o ekologizaci za r. 2017

Souhrnné vyhodnocení roku 2016 naleznete zde Vyhodnocení směrnice o ekologizaci za r. 2016

Souhrnné vyhodnocení roku 2015 naleznete zde Vyhodnocení směrnice o ekologizaci za r. 2015

Souhrnné vyhodnocení roku 2014 naleznete zde Vyhodnocení směrnice o ekologizaci za r. 2014

Souhrnné vyhodnocení roku 2013 naleznete ZDE

Aktualizace směrnice o ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje

Počátkem roku 2011 byla provedena aktualizace směrnice a 1. června 2011 nabývá účinnosti organizační směrnice KÚLK OS-08-05-11, která nahrazuje tu původní.

Platné znění směrnice ke stažení ZDE. (__)

Směrnice KÚLK OS-08/03/07

Dne 28.2.2007 vešla v účinnost organizační směrnice ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje (OS-08/03/07). Tato směrnice stanovuje povinnosti zaměstnancům Krajského úřadu Libereckého kraje, směřující k jejich šetrnému chování vůči životnímu prostředí a k dodržování legislativy na úseku životního prostředí.

Platné znění směrnice ke stažení ZDE.

Vydání směrnice předcházelo zpracování projektu Ekologizace provozu budovy Libereckého kraje. Cílem projektu bylo provést vstupní analýzu environmentálních aspektů provozu budovy jednotlivých činností a aktivit spadajících pod agendu Libereckého kraje. Na základě této analýzy byla zpracována doporučení směřující k šetrnému chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí a k dodržování legislativy na úseku ŽP. Směrnice vychází z výstupů zpracovaného projektu, i když některá navržená opatření se nepovedlo převzít do směrnice.                                           

Dotazy případně zkušenosti s touto problematikou jsou Vám připraveni předat Ing. Markéta Miklasová - marketa.miklasova@kraj-lbc.cz , Ing. Zuzana Hellerová - zuzana.hellerova@kraj-lbc.cz  nebo Ing. Lenka Rychtaříková - lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz

 

Aktuality

Plnění směrnice OS-08/03/07

V březnu 2011 bylo vyhodnoceno plnění interní směrnice ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje (OS-08/03/07) za období 2007 - 2010. Více informací naleznete výše pod jednotlivými odkazy.