Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Naplňování směrnice

Souhrnné vyhodnocení roku 2022 naleznete ZDE

Souhrnné vyhodnocení roku 2021 naleznete ZDE 

Vyhodnocení plnění směrnice o ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje

 

Souhrnné vyhodnocení roku 2020 naleznete ZDE

Souhrnné vyhodnocení roku 2019 naleznete ZDE

Souhrnné vyhodnocení roku 2018 naleznete ZDE

Souhrnné vyhodnocení roku 2017 naleznete ZDE

Souhrnné vyhodnocení roku 2016 naleznete zde Vyhodnocení směrnice o ekologizaci za r. 2016

Souhrnné vyhodnocení roku 2015 naleznete zde Vyhodnocení směrnice o ekologizaci za r. 2015

Souhrnné vyhodnocení roku 2014 naleznete zde Vyhodnocení směrnice o ekologizaci za r. 2014

Souhrnné vyhodnocení roku 2013 naleznete ZDE

Aktualizace směrnice o ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje

Počátkem roku 2011 byla provedena 1. aktualizace směrnice a 1. června 2011 nabyla účinnosti organizační směrnice KÚLK OS-08-05-11, která nahradila tu původní. Druhá aktualizace č. OS-08-01-22 byla provedena v lednu 2022 s účinností od 1. března 2022 především z důvodu změny legislativy na úseku odpadového hospodářství.

Platné znění směrnice ke stažení ZDE.

Směrnice KÚLK OS-08/03/07

Dne 28.2.2007 vešla v účinnost organizační směrnice ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje (OS-08/03/07). Tato směrnice stanovuje povinnosti zaměstnancům Krajského úřadu Libereckého kraje, směřující k jejich šetrnému chování vůči životnímu prostředí a k dodržování legislativy na úseku životního prostředí.

Vydání směrnice předcházelo zpracování projektu Ekologizace provozu budovy Libereckého kraje. Cílem projektu bylo provést vstupní analýzu environmentálních aspektů provozu budovy jednotlivých činností a aktivit spadajících pod agendu Libereckého kraje. Na základě této analýzy byla zpracována doporučení směřující k šetrnému chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí a k dodržování legislativy na úseku ŽP. Směrnice vychází z výstupů zpracovaného projektu, i když některá navržená opatření se nepovedlo převzít do směrnice.                                           

Dotazy případně zkušenosti s touto problematikou jsou Vám připraveni předat Ing. Jitka Preislerová - jitka.preislerova@kraj-lbc.cz.