Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Kalendář akcí 2008


Kalendář vzdělávacích akcí 2008

Kalendář vzdělávacích akcí na rok 2008 zahrnuje celkem 27 akcí z oblasti zemědělství a rozvoje venkova a 25 akcí z oblasti ekologické výchovy. Na jejich realizaci Liberecký kraj spolupracuje s celou řadou subjektů, především pak s agrárními a ekologickými neziskovými organizacemi. Budou připravovány programy jak pro širokou veřejnost, tak pro odborníky. Za zmínku stojí například již 7. krajské dožínkové slavnosti, které se letos uskuteční v blízkosti sychrovského zámku, Dny vína a regionálních potravin či celostátní kolo Ekologické olympiády žáků středních škol. V průběhu roku proběhne 12 ekodnů pro rodiny s dětmi.

Kalendář je doplněn prezentacemi projektů resortu. Je zde představeno Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje či aktivity státního podniku Lesy ČR v oblasti ekologické výchovy.


Můžete si stáhnout celý ikona souboruKALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ .

EKOVÝCHOVNÉ AKCE
Bližší informace k akcím z ekovýchovy:

Ing. Tomáš Komrzý, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz , tel: 485 226 353

ikona souboruakce 01 - Světový den vody v České Lípě 

ikona souboruakce 02 - Ekologická olympiáda žáků středních škol - krajské kolo pro Liberecký kraj

ikona souboruakce 03 - Den Země v České Lípě 

ikona souboruakce 04 - Den Země v Oldřichově v Hájích 

ikona souboruakce 05 - Zelená stezka - Zlatý list - krajské kolo pro Liberecký kraj 

ikona souboruakce 06 - Liberecká Mrkvička 2008 

ikona souboruakce 07 - Ekologická olympiáda žáků středních škol - národní kolo 13. ročníku 

ikona souboruakce 08 - Šťastné dny ve Šťastné zemi 

ikona souboruakce 09 - Hrajeme si s přírodou 

ikona souboruakce 10 - Den pro kamarádku přírodu 

ikona souboruakce 11 - Den pro ekologii 

ikona souboruakce 12 - Den pro přírodu Českého ráje 

ikona souboruakce 13 - Den vody 

ikona souboruakce 14 - Slavnosti slámy Slamák 2008 

ikona souboruakce 15 - Rozloučení s prázdninami 

ikona souboruakce 16 - Den s přírodou ve Valstibořicích 

ikona souboruakce 17 - Tvoříme s přírodou 

ikona souboruakce 18 - Den zvířat v České Lípě 

ikona souboruakce 19 - Výtvarná a literární soutěž k Mezinárodnímu dni zvířat 

ikona souboruakce 20 - Setkání k environmentální výchově 

ikona souboruakce 21 - Den stromů 

ikona souboruakce 22 - Liberecká M.R.K.E.V. 08 

ikona souboruakce 23 - GIS DAY 2008 

ikona souboruakce 24 - Ekologická soutěž žáků základních škol druhého stupně a víceletých gymnázií 

ikona souboruakce 25 - Vánoce na statku 

ZEMĚDĚLSKÉ AKCE

Bližší informace k zemědělským akcím:
Vladimíra Pachlová, Regionální agrární rada LK, U Nisy 6a, 460 57 Liberec, e-mail: oak.lbc@volny.cz, tel: 485 108 040


ikona souboruakce 01 -10. ples zemědělců a potravinářů Libereckého kraje

ikona souboruakce 02 - Dřevorubec Junior 2008 

ikona souboruakce 03 - Kurz pro mírně pokročilé sýraře 

ikona souboruakce 04 - 3. ročník zemědělské olympiády žáků středních odborných škol 

ikona souboruakce 05 - Prezentace výsledků průzkumu chmele pro pěstitele, pivovary a veřejnost 

ikona souboruakce 06 - Den koní v Českém ráji 2008 

ikona souboruakce 07 - 4. ročník Krajského dne koně - "Já mám koně" 

ikona souboruakce 08 - Myslivecká konference 2008 

ikona souboruakce 09 - Den koní Vrchovany 

ikona souboruakce 10 - 32. ročník Polního dne Chrastava 

ikona souboruakce 11 - Chovatelský den 

ikona souboruakce 12 - Den v ekologickém sadu 

ikona souboruakce 13 - Slavnosti lužickohorských luk 

ikona souboruakce 14 - Mistrovství ČR v práci s motorovou pilou - Dřevorubec 2008 

ikona souboruakce 15 - Lesnický den v Ralsku 2008 

ikona souboruakce 16 - Chovatelský den - 10. ročník 

ikona souboruakce 17  ikona souboruakce 17_2 - 7. krajské dožínkové slavnosti 

ikona souboruakce 18 - Slavnosti sýra 

ikona souboruakce 19 - Dny vína regionálních potravin 

ikona souboruakce 20 - 15. ročník Dne kukuřice - Bílá 

ikona souboruakce 21 - Svatováclavská výstava ovcí a koz, přehlídka plemenných kozlů a nákupní trh beranů 

ikona souboruakce 22 - Hejnický dřevorubec - mezinárodní soutěž žáků v práci s motorovou pilou 

ikona souboruakce 23 - 10. ročník regionální výstavy ovoce a zeleniny 

ikona souboruakce 24 - Svatohubertské slavnosti 

ikona souboruakce 25 - Setkání chovatelů semilské oblasti 

ikona souboruakce 26 - Setkání chovatelů okresů Liberec a Jablonec nad Nisou 

ikona souboruakce 27 - Dětský den - Vánoce na koních