Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Maloplošná chráněná území


Národní přírodní rezervace (§ 28 zák. 114/1992 Sb.)

(1) Menší  území mimořádných  přírodních hodnot,  kde jsou na přirozený reliéf s typickou  geologickou stavbou vázány ekosystémy významné  a jedinečné  v  národním  či mezinárodním  měřítku, může orgán  ochrany  přírody  vyhlásit  za  národní přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky.

(2) Využívání  národní  přírodní  rezervace  je  možné  jen v případě,  že se  jím uchová  či zlepší  dosavadní stav  přírodního prostředí.

Národní přírodní památka (§ 35 zák. 114/1992 Sb.)

(1) Přírodní  útvar  menší  rozlohy,  zejména  geologický  či geomorfologický   útvar,  naleziště nerostů  nebo   vzácných  či ohrožených  druhů  ve  fragmentech  ekosystémů,  s  národním  nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či  estetickým významem, a to i takový, který  vedle přírody formoval  svou činností člověk,  může orgán  ochrany  přírody  vyhlásit  za  národní  přírodní  památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky.

Přírodní rezervace (§ 33 zák. 114/1992 Sb.)

(1) Menší   území   soustředěných    přírodních   hodnot   se zastoupením  ekosystémů  typických  a  významných  pro  příslušnou geografickou  oblast  může  orgán   ochrany  přírody  vyhlásit  za přírodní  rezervace; stanoví  přitom také  jejich bližší  ochranné podmínky.

Přírodní památka (§ 36 zák. 114/1992 Sb.)

(1) Přírodní  útvar  menší  rozlohy,  zejména  geologický  či geomorfologický útvar, naleziště  vzácných nerostů nebo ohrožených druhů  ve  fragmentech   ekosystémů,  s  regionálním  ekologickým, vědeckým  či  estetickým  významem,  a  to  i  takový, který vedle přírody formoval svou činností  člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit  za přírodní  památku;  stanoví  přitom také  její bližší ochranné podmínky.