Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Maloplošná chráněná území spravovaná Krajským úřadem Libereckého kraje

Liberecký kraj, resort životního prostředí a zamědělství může na svém území mimo území velkoplošných chráněných území a jejich ochranných pásem a mimo pozemky určené k obraně státu vydávat nařízení o zřízení přírodní rezervace a přírodní památky (§ 77a odst 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění).

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vykonává státní správu (schvalování plánů péče, vydávání výjimek a souhlasů, ...) na území přírodních rezervací a přírodních památek na území Libereckého kraje mimo velkoplošná chráněná území a jejich ochranná pásma a mimo pozemky určené k obraně státu (§ 77a odst. 3 písm d-h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění).