Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní památka Červený rybník

Rok vyhlášení: 2013                        Rozloha: 3,73 ha                       Nadm. výška: 290 - 297 m n. m.


Okres: Česká Lípa                                  Obec: Česká Lípa                 Katastrální území: Žizníkov

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Nevápnité slatiniště a navazující podmáčené porosty náletových dřevin a populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou vázány na tato stanoviště, zejména populace srpnatky fermežové.

Zřízením přírodní památky je splněn závazek vůči Evropské unii zajistit ochranu této evropsky významné lokality.

Vyhlašovací předpis:
Nařízení Libereckého kraje č. 6/2013 v rámci implementace NATURA 2000 (PDF 0,00 MB)

Plán péče:
schválen na období 2011 - 2020

Ochranné pásmo: upraveno ve zřizovacím předpisu

Další informace:

PP Červený rybník