Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní památka Niva Ploučnice u Žizníkova

Rok vyhlášení: 2014                        Rozloha: 77,85 ha                       Nadm. výška: 248 - 252 m n. m.


Okres: Česká Lípa                                  Obec: Česká Lípa                  Katastrální území: Česká Lípa, Dobranov, Heřmaničky u Dobranova, Stará Lípa, Vítkov u Dobranova a Žizníkov

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Meandrující neregulovaný tok Ploučnice s navazujícím komplexem mokřadů a populace vzácných druhů organismů na tato přírodní stanoviště vázané, zejména populace vážky klínatky rohaté, motýlů modráska bahenního, modráska očkovaného a ohniváčka černočárého, dále lososa obecného a vydry říční.

Zřízením přírodní památky je splněn závazek vůči Evropské unii zajistit ochranu této evropsky významné lokality.

Vyhlašovací předpis:
Nařízení Libereckého kraje č. 2/2014 v rámci implementace NATURA 2000 (PDF 0,00 MB)

Plán péče:
schválen na období 2014-2023

Ochranné pásmo: upraveno ve zřizovacím předpisu

Další informace:

PP Niva Ploučnice u Žízníkova