Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní rezervace Údolí Jizery

Rok vyhlášení: 2013                        Rozloha: 124,51 ha                       Nadm. výška: 300 - 500 m n. m.

Okres: Semily                                  Obec: Semily, Chuchelna, Záhoří              Katastrální území: Chuchelna, Semily, Bitouchov u Semil, Spálov u Semil, Záhoří u Semil

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Hluboké údolí řeky Jizery mezi Bítouchovem u Semil a Podspálovem je zahloubené do různých krystalických hornin. Pevnější horniny tvoří skalní hřebeny, mezi nimiž vyniká Krkavčí skála s vybudovanou vyhlídkou. Řečiště Jizery místy vyplňují balvany, ve kterých se vytvořily obří hrnce.

Přirozená druhová skladba – květnaté bučiny s příměsí javoru klenu (Acer pseudoplatanus), lípy malolisté (Tilia cordata) a jedle bělokoré (Abies alba) se zachovala pouze na nepřístupných svazích, jinak převládají výsadby smrku ztepilého (Picea abies). V podrostu se mísí horské druhy rostlin splavené z Krkonoš a Jizerských hor – např. violka dvoukvětá (Viola biflora), svízel horský (Galium saxatile), kerblík lesklý (Anthriscus nitida) s druhy vystupujícími údolím řeky z nižších poloh – zběhovec lesní (Ajuga genevensis), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), tolita lékařská (Cynanchum vincetoxicum) či lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

V okolí řeky se vyskytuje ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinlus cinclus) a konipas horský (Motacilla cinerea), v lesních porostech na svazích pak datel černý (Dryocopus martius), pěvuška modrá (Prunella modularis) a další. Údolím prochází turistická Riegrova stezka vybudovaná v roce 1909, od roku 1983 je po Riegrově stezce vedena naučná stezka s geologickou tematikou. K území byla v roce 2013 přiřazena i část původní přírodní památky Galerie, vyhlášena v roce 1990, jejímž  předmětem ochrany byly  skalní rostliny v 40 metrů hluboké soutěsce, kterou prorazila řeka Jizera v přeměněné albitické žule.

Vyhlašovací předpis: Nařízení Libereckého kraje č. 2/2013

Plán péče: pro období 2013-2020

Ochranné pásmo: vyhlášené, jako ochranné pásmo PR byly určeny i plochy soustavy Natura 2000 (EVL Údolí Jizery a Kamenice- část Jizera)  

Další informace:

PR Údolí Jizery