Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní památka Rádlo

Rok vyhlášení: 2007 (poprvé 1989)                Rozloha: 3,4 ha                       Nadm. výška: 530 - 560 m n. m.

Okres: Jablonec nad Nisou                 Obec: Rádlo                             Katastrální území: Rádlo

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Přírodní památka zahrnuje mozaiku stanovišť typických pro podhorskou krajinu Jablonecka – potoční nivu s břehovým porostem, kosenou mokřadní louku, olšinu s lužní vegetací a drobné rašeliniště. Na lučním mokřadu se dochovaly silné populace prstnatce májového, prstnatce Fuchsova a vachty trojlisté, zrašelinělá místa porůstá všivec lesní a rosnatka okrouhlolistá. Výčet vzácnějších druhů doplňuje kozlík dvoudomý či suchopýr pochvatý. Zajímavostí je hmyzožravá tučnice obecná (v ČR sice původní druh, sem ale vysazený) a nepůvodní tučnice velkokvětá. Populace obou druhů zde léta dobře prosperují. Při potoce pravidelně vykvétá také atraktivní kosatec žlutý. Porostů krvavce tonenu využívá k rozmnožování chráněný modrásek bahenní, jehož výskyt byl zjištěn teprve při nedávném zoologickém průzkumu.

Území je zpřístupněno povalovým chodníkem, který je součástí hojně navštěvované naučné stezky s 5 zastaveními, kterou v roce 1996 vybudoval z vlastního podnětu M. Chaloupka.


Vyhlašovací předpis: nařízení Libereckého kraje č. 1/2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma
Nařízení Libereckého kraje č. 1/2007 (PDF, 331 kB) 

Plán péče: schválen na období 2016 - 2025
Plán péče o PP Rádlo (PDF 1,6  MB) 

Ochranné pásmo: upraveno ve zřizovacím předpisu

Další informace:

PP Rádlo

 

 

 

 

 

 

Fotografie:

PP Rádlo - modrásek bahenní