Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

RAR LK vyhlašuje soutěž o značku Regionální potravina Libereckého lraje

19. 04. 2013

 

Ministerstvo zemědělství již čtvrtým rokem zajišťuje podpůrnou kampaň, která seznamuje spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky. "Součástí této kampaně je značka Regionální potravina," připomněl náměstek hejtmana pro zemědělství a životní prostředí Josef Jadrný. 
   
 Administrátorem pro letošní rok byl MZe určen Státní zemědělský a intervenční fond.Vyhlašovatelem soutěže pro Liberecký kraj se na základě výběrového řízení stala Regionální agrární rada Libereckého kraje

Přijímání přihlášek v Libereckém kraji  probíhá

 

 od 22.4 do 10. 5. 2013.

 

   Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky adresuje přihlašovatel na adresu: Regionální agrární rada Libereckého kraje, U Nisy 745/6a, 460 02 Liberec 3, případně elektronicky na mail: info@apic.cz

V případě elektronického podání „Žádosti“ mailem, je žadatel povinen předat originál „Žádosti“ podepsaný nejpozději v den předání přihlášených výrobků pro účely hodnocení komisí, tj. 22.4 – 10. 5. 2013 do 7,30 hod. (Viz také přílohy)

 

Metodiku, regionální podmínky a přihlašovací formuláře do soutěže naleznete na www.apic.cz v sekci Regionální potravina nebo též na www.regionalnipotravina.cz  

Osobně si  je můžete vyzvednout na adrese Regionální agrární rady Libereckého kraje,
případně vyžádat e-mailem na info@apic.cz,
kontakt: Vladimíra Pachlová tel: 485 108 040.

 

   Zasedání hodnotitelské komise je plánováno na 21. května 2013

 

   Předání přihlášených výrobků pro účely hodnocení komisí bude probíhat po předchozí dohodě do 21. 5. 2013 do 7.30 hod. na adrese RAR LK a to v přiměřeném množství s ohledem na počet členů komise a velikosti výrobku. Pro následné focení výrobků je požadován minimálně 2 ks.

Potraviny budou ihned uloženy dle pravidel pro jejich skladování.

Na základě předchozí dohody lze nespotřebované výrobky žadateli vrátit a to do dvou pracovních dnů, po termínu konání hodnotitelské komise.

 

 

   Letošní ročník soutěže bude ukončen slavnostním vyhlášením oceněných výrobků. Součástí vyhlášení soutěže je i prezentace oceněných výrobků.

 

   Slavnostní vyhlášení pro rok 2013 se uskuteční dne 4. 10. 2013 při konání akce „Den regionálních potravin Libereckého kraje“, místo konání Liberec.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588