Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Bulovka se definitivně zbavila nelegálně navezených odpadů

29. 06. 2016

V Arnolticích – Bulovce skončila likvidace skládky nelegálně navezeného směsného odpadu z Německa. Vytěženo bylo téměř 10 000 tun plastových a textilních odpadů s příměsí použité obuvi a koberců, kterými byly před několika lety naplněné haly bývalého zemědělského podniku. Po téměř 12 letech tak byl příběh černé skládky konečně úspěšně uzavřen.

„V roce 2014 bylo v rámci 1. etapy likvidace odvezeno 4 500 tun odpadů. Sanaci tehdy platila německá agentura SAA, neboť původce odpadu byl z Německa, a tak jsme se společně dohodli na tom, že se bude i sousední země na likvidaci podílet. Zbývající odpady jsme odstranili na náklady Libereckého kraje, který na jejich likvidaci získal dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), z prostředků Národního programu životního prostředí pro rok 2015,“ uvedl Josef Jadrný, náměstek pověřený řízením resortu životního prostředí a zemědělství.

Ze SFŽP bylo uhrazeno 79 % částky, finanční spoluúčast Libereckého kraje činila 21 % z celkové sumy cca 7,7 mil. Kč. Vítězem veřejné zakázky „Odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality Arnoltice – sanace ekologické zátěže“ se stala firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. z Chrudimi.  

V rámci 2. etapy byla třetina spalitelných odpadů odvezena do zařízení k energetickému využití odpadů do liberecké spalovny a nespalitelné na skládku odpadů do Větrova na Frýdlantsku. Celková cena za její likvidaci se vyšplhala až do výše 18 mil. Kč. „Peníze vynaložené na likvidaci budeme i nadále vymáhat po původních majitelích, kteří navezení nelegálních odpadů dopustili,“ dodal Josef Jadrný.

Skládka nelegálního odpadu v Bulovce je jedinou, jejíž likvidaci Liberecký kraj financuje. Přihlásil se k tomu po předchozí dohodě s Českou inspekcí životního prostředí a díky možnosti čerpání financí ze státních fondů. V roce 2014 uzavřel dohodu se sousedním Německem, které přistoupilo na zaplacení a odvezení významné části odpadů, neboť většina z nich pochází právě ze sousedního státu.

Liberecký kraj se nyní zaměřil na sanaci další ekologické zátěže v obci Jesenný na Semilsku, která je pozůstatkem po provozu státního podniku Chema Horní Počernice, jenž na tamním nádraží v letech 1971–1992 uskladňoval v prostoru kolejiště chlorované uhlovodíky a stáčel je do cisteren.

Mgr. Fulková Andrea
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text