Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dohoda o Turówu platí dva roky. Přinesla Fond malých projektů, mezistátní konferenci i peníze na sklonoměry

24. 01. 2024

Premiéři České a Polské republiky 3. února 2022 podepsali mezivládní dohodu o spolupráci při řešení dopadů těžby hnědého uhlí v povrchovém dole Turów. Liberecký kraj tehdy požadoval, aby v dohodě bylo zakotveno 9 klíčových principů, které ochrání české obyvatele i dotčené území v příhraničí před negativními vlivy dopadů rozšiřující se těžby. Dohoda přinesla kraji 25 milionů eur, které byly určeny na nové zdroje vody, přivaděče a vodovody, ale i na sledování kvality ovzduší, hluku, poklesu terénu a výši prašnosti na česko-polské hranici blízko dolu. Dalších 10 miliónu eur jako dar poskytla Libereckému kraji Nadace PGE na konkrétní opatření na ochranu životního prostředí. Zprávu o plnění klíčových úkolů vyplývajících ze znění dohody a darovací smlouvy včera zhodnotili na svém včerejším jednání krajští radní.

„Bezmála dva roky platí dohoda, ve které je uvedeno všech devět klíčových principů, které jsme tehdy po polské straně požadovali. Zřejmě nejdůležitější z nich je umožnění kontroly činnosti v dole a systematický monitoring negativních dopadů spojených s těžbou. Takové záruky jsme do té doby neměli,“ uvedl hejtman Martin Půta. „V letošním roce plánujeme další investiční akce, a to dostavbu přívodních řadů mezi Machnínem a Uhelnou (investorem SVS) za zhruba 300 milionů korun, vybudování nového vodovodu pro Horní Vítkov (investorem město Chrastava) za přibližně 66 milionů korun a také pro obec Václavice (investor město Hrádek nad Nisou) za 140 milionů.“  

„Zpráva o plnění úkolů tzv. implementačního plánu dohody je vypracovávána jednou ročně. Poté ji zasíláme Ministerstvu životního prostředí (MŽP). Zmocněncem pro plnění dohody za českou stranu je ředitel odboru mezinárodní vztahů MŽP Michal Pastvinský,“ dodal Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Zároveň informujeme Nadaci PGE o úkonech, které v souvislosti s poskytnutým darem Liberecký kraj učinil v roce 2023 a které plánuje v roce 2024.“

Hlavní mezníky týkající se hnědouhelného dolu Turów v roce 2023 chronologicky:

  • 16. ledna – 16. února 2023 – příjem žádostí v rámci 1. výzvy o podporu z Fondu malých projektů Turów (administrátor Euroregion Nisa)
  • 28. dubna 2023 – uspořádání konference „Spravedlivá transformace Trojzemí“ v Liberci
  • 5. června 2023 jednání hodnotící komise, schválení podpory v 1. výzvě Fondu malých projektů Turów – 6 projektů v celkové výši 350.385,38 eur
  • 22. června 2023 2. jednání Společné komise Turów Česko-Polsko v Liberci
  • 9. července – 5. září 2023 – příjem žádostí v rámci 2. výzvy o podporu z Fondu malých projektů Turów (administrátor Euroregion Nisa)
  • 4. listopadu 2023 – uzavřena 1. dotační smlouva z Fondu Turów LK na projekt rekonstrukce úpravny vody v Machníně do výše 108.547.921,23 korun.
  • 19. prosince 2023 – jednání hodnotící komise, schválení podpory ve 2. výzvě Fondu malých projektů Turów – 11 projektů v celkové výši 370.913,08 eur
  • 19. prosince 2023 – Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo darovací smlouvy na tříosé sklonoměry (příprava na zadání veřejné zakázky) za účelem provádění dálkového monitoringu pohybu budov vlivem těžební činnosti v dole Turów

      Úplné znění dohody zde: https://1url.cz/iukff

      Znění darovací smlouvy mezi PGE Foundation a Libereckým krajem zde: https://1url.cz/3uIOU

   

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text