Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj má plán, jak zvládat sucho a řešit nedostatek vody v regionu

08. 02. 2023

Kraj chystá podat žádost na Ministerstvo zemědělství o poskytnutí podpory na dokončený Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Libereckého kraje, který kraj pořídil a projednal v souladu se zákonem o vodách. Jeho cílem je zejména navrhnout opatření, která by zajistila dostatek vody k pokrytí základních společenských potřeb, a minimalizovat negativní dopady sucha na životní prostředí a hospodářství.

„Plán obsahuje také popis, kde můžeme nalézt vhodné zdroje vody a jaká rizika skýtá sucho. Jeho součástí je také návrh postupů pro zvládání sucha. Dokument obsahuje i parametry signalizující ohrožení schopnosti vodního zdroje plnit požadavky uživatelů. Na základě toho pak můžeme vyhlásit takzvaný stav nedostatku vody, a případně s určenou komisí přijímat okamžitá rozhodnutí, a to například k regulaci vody čerpané pro průmysl,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Plán se zpracovává v elektronické i listinné podobě a obsahuje základní, operativní i grafickou část. „Zhotovitelem plánu, kterého jsme vybrali na konci roku 2021, je firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. a Česká zemědělská univerzita v Praze, a to za nabídkovou cenu 1.306.800 korun včetně DPH. Případná poskytnutá dotace ze strany Ministerstva zemědělství může dosáhnout třetiny ceny bez DPH,“ doplnil Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Dokončený Plán pro sucho předal kraji zpracovatel 21. prosince 2022. Je zveřejněný na stránkách Geoportálu Libereckého kraje pod tímto odkazem:

https://geoportal.kraj-lbc.cz/dokumenty/Sucho/PlanProSucho.zip

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text