Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj podpoří z Fondu ochrany vod další projekty

08. 11. 2023

Poskytnutí dvou účelových dotací v celkové hodnotě 3.641.412,77 korun z Fondu ochrany vod Libereckého kraje schválila krajská rada 7. listopadu 2023. Finanční prostředky poputují do obce Rakousy a města Hodkovice nad Mohelkou. Oba projekty jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.

„Poskytnutím účelových dotací chceme podpořit ochranu vodních zdrojů a udržitelný rozvoj v regionu. Zvyšování kvality života v kraji je naší prioritou a proto věřím, že dotace pro obec Rakousy a město Hodkovice nad Mohelkou přinesou zlepšení kvality života obyvatel i zlepšení stavu povrchových vod. Liberecký kraj na posílení infrastruktury vodního hospodářství pracuje dlouhodobě a systematicky tak, aby byl život v regionu udržitelný,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Cílem projektu v Rakousech je obnova a zkapacitnění stávajícího historického prameniště Kalich, které jako jediný zdroj zásobuje pitnou vodou obec Rakousy a část obce Koberovy. Výstupem projektu bude zvýšení vydatnosti prameniště, které je pro oblast nenahraditelné. Liberecký kraj poskytne dotaci ve výši 291.420 korun, což je 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Do Hodkovic nad Mohelkou míří dotace kraje ve výši 3.349.992,77 korun, což je 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Jeho cílem je vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v místní části Jílové.

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text