Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj vyhlašuje nový dotační program na podporu myslivosti. Reaguje tím na africký mor prasat

20. 09. 2023

Krajští radní na svém včerejším jednání odsouhlasili znění nového Statutu Lesnického fondu Libereckého kraje. V aktuální verzi totiž počítá kraj s podporou myslivosti v reakci na výskyt afrického moru prasat v regionu. Chce také podpořit lov černé zvěře a snížit riziko značných hospodářských škod. Se změnou statutu proto kraj vyhlásil i nový program Podpora myslivosti. Připravil v něm 2 miliony korun.

„Dotace z nového programu na podporu myslivosti v regionu mohou žadatelé využít na pořízení chladicího zařízení pro uchovávání ulovené zvěře. Stačí splnit podmínku, že větší část honitby žadatele zasahuje do území Libereckého kraje a zároveň se část honitby nachází v den podání žádosti ve vymezeném uzavřeném pásmu I nebo ve vymezeném uzavřeném pásmu II vyhlášenými v rámci mimořádných veterinárních opatření Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Liberecký kraj z důvodu zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

V rámci lesnického fondu již kraj v březnu letošního roku schválil program Podpora hospodaření v lesích s alokací 4,4 milionu korun. „Aktuálně však očekáváme, že žadatelé vyčerpají maximálně dva miliony korun. Proto jsme se rozhodli finanční rezervu tohoto fondu použít na pokrytí podaných žádostí do nově vyhlášeného programu Podpora myslivosti,“ dodal Židek.

Dotace lze poskytnout na nákup a zprovoznění chladicího zařízení a jeho součástí pro uchování ulovené zvěře ve visu uskutečněný od 1. září do 31. prosince 2023. O poskytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo Libereckého kraje nejpozději do konce května příštího roku. Kraj ji poskytne zpětně, a to do maximální výše 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů na nákup a zprovoznění chladicího zařízení a jeho součástí. Na jedno chladicí zařízení však může kraj poskytnout maximálně 30.000 korun.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text