Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z Fondu ochrany vod míří za žadateli další peníze. Kraj také vyhlašuje programy na podporu životního prostředí a zemědělství  

06. 12. 2023

Vodovod a kanalizace v Bozkově a Mírové pod Kozákovem, vodojem v Olešnici a kanalizace v Desné. To je výčet projektů, které podpoří Liberecký kraj ze svého Fondu ochrany vod. Krajští radní kromě toho na včerejším jednání vyhlásili další programy na podporu životního prostředí a zemědělství.

„Pokračujeme v poskytování účelových dotací, abychom ochránili vodní zdroje a podpořili udržitelný rozvoj v celém regionu. Na tom pracuje Liberecký kraj systematicky a dlouhodobě. Podporujeme projekty pro zlepšení dodávek vody obyvatelům kraje a zároveň řešíme zkvalitnění vyčištění vody, která od nich míří do přírody. Vyčištění odpadních vod je každý rok důležitější téma, protože klesá vodnost řek,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Přehled příjemců a podpořených projektů z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, o kterých rozhodli na svém včerejším jednání krajští radní:

  1. obec Bozkov – dotace na vodovod, gravitační kanalizaci, výtlak a čerpací šachtu ve výši 1.040.656 korun, což je 50 % z celkových způsobilých výdajů
  2. Vodohospodářské sdružení Turnov (Olešnice) – dotace na rekonstrukci vodojemu Pohoř ve výši 1.289.874,24 korun, což tvoří 23,05 % z celkových způsobilých výdajů
  3. Svazek obcí Mírová pod Kozákovem – peníze na obnovu vodovodu ve výši 1.800.000 korun (42,91 % z celkových způsobilých výdajů)
  4. město Desná – individuální dotace na rozšíření vodohospodářské infrastruktury, vodovodu i kanalizace (na kanalizaci 2.743.820,00 korun – 10 % z celkových způsobilých výdajů, na vodovod 1.860.728,00 korun – též 10 % z celkových způsobilých výdajů)   

Tabulka s přehledem vyhlášených programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na včerejším jednání krajské rady:

číslo

název programu

příjem žádostí

předpokládaná alokace (v korunách)

8.1

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

1. 2.–29. 2. 2024

1.400.000

8.2

Podpora ochrany přírody a krajiny

1. 2.–29. 2. 2024

3.000.000

8.3

Podpora včelařství

1. 2.–29. 2. 2024

1.000.000

8.4

Podpora zemědělství a lokální produkce

1. 2.–1. 4. 2024

4.000.000

8.5

Podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů

1. 2.–29. 2. 2024

5.000.000

8.6

Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu

1. 2.–1. 4. 2024

 15.000.000

C E L K E M

29.400.000

„Opět platí, že žadatelé se budou moci v případě nejasností ohledně podmínek programu či tehdy, když si nebudou vědět rady s vyplňováním formulářů, obrátit na úředníky Libereckého kraje nebo přímo na mě. Rádi jim pomůžeme,“ uzavřel Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text