Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj podpoří vodohospodaření téměř devíti miliony korun

26. 10. 2023

Radní Libereckého kraje na svém jednání odsouhlasili poskytnutí sedmi individuálních dotací z Fondu ochrany vod. Z Programu vodohospodářských akcí kraj podpoří rekonstrukce vodovodů nebo nový zdroj pitné vody.

„Zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro obyvatele kraje je zásadní a v dnešní době klimatické změny je důležité také se dobře starat o vyčištění odpadních vod, které v obdobích sucha můžou mít fatální dopady na stav povrchových vod méně vodných toků. I proto v posledních letech vždy najdeme v rozpočtu kraje podporu pro všechny žádosti obcí o podporu vodohospodářské infrastruktury a udělám vše pro to, aby tento trend mohl pokračovat,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Vodohospodářské sdružení Turnov získalo dvě dotace. Jednu na rekonstrukci vodojemu na Cimbále ve výši 1.800.000 korun (11,89 % z celkových způsobilých výdajů) a druhou na nový zdroj pitné vody pro Chuchelnu ve výši 92.693,57 korun (38,51 % z celkových způsobilých výdajů.)

Obec Dolní Řasnice získala dotaci ve výši 1.196.509,83 korun (50 % z celkových způsobilých výdajů) a využije ji na výstavbu vodovodního řadu. V Jablonci nad Jizerou se dotovaných 672.155,62 korun (42,95 % z celkových způsobilých výdajů) využije na opravu vodovodu. Za stejným účelem putuje 1.800.000 korun (42,37 % z celkových způsobilých výdajů) do Krompachu.

Dotaci ve výši 1.800.000 korun (29,47 % z celkových způsobilých výdajů) získala obec Karlovice na rekonstrukci vodojemu a jímacího zařízení. Obec Poniklá využije dotaci ve výši 1.636.259,47 (42,49 % z celkových způsobilých výdajů) na rekonstrukci vodovodního řadu a na stavbu nového vodovodu.

Prostřednictvím Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí, podporujeme projekty malých obcí do 4.000 obyvatel, pro které znamená budování vodohospodářské infrastruktury velkou finanční zátěž. Projekt je zároveň v souladu s aktuálně platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje,“ uzavřel Židek.

Dotace Liberecký kraj poskytuje na výstavbu, rozšíření či obnovu vodohospodářské infrastruktury, tedy vodovodů, kanalizací, vodojemů, čistíren odpadních vod či náhradních zdrojů pitné vody.

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516

Myslivecká konference 2011

Tradiční setkání přátel myslivosti se konalo 11. června 2011 v multimediálním sále Libereckého kraje. Více informací a sborník z konference je na stránkách myslivosti a rybářství (__)

 

Výrobek roku 2011

Výzva k předkládání přihlášek

Liberecký kraj vyhlašuje výzvu k předkládání přihlášek do 8. ročníku soutěže Výrobek roku 2011 o udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství. Nejlepší výrobky budou vyhlášeny na 9. krajských dožínkových slavnostech, které proběhnou 3. září 2011 ve Smržovce. 

Zásady pro udělení ocenění a další informace včetně přihlášky a povinných příloh žádosti naleznete pod odkazem Výrobek roku (__) - Informace k soutěži.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 31. května  2011 ve 13.00 hod.  

Písemné přihlášky zasílejte na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 v zalepené obálce s označením „Výrobek roku 2011“. Bližší informace poskytne: Ing. Lenka Rychtaříková, tel.: 485 226 612, e-mail: lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz

 

Získejte titul Město stromů

Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva životního prostředí vyhlašuje šestý ročník soutěže Město stromů. Nově se do soutěže mohou přihlásit všechna města na území České republiky.Jejich úkolem je připravit celoroční kampaň pro veřejnost inspirovanou stromy a přírodou. Vítězné město získá kromě titulu a finanční odměny ve výši 50 tisíc korun od společnosti Tetra Pak také jedinečnou možnost zúčastnit se celoevropského klání Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

Uzávěrka pro přihlašování do soutěže je 5. června 2011, který je zároveň Dnem životního prostředí. Slavnostní předání titulu novému Městu stromů a zahájení jeho roční kampaně se uskuteční v říjnu 2011. Vítězné město stromů převezme symbolické žezlo od současného držitele titulu, Broumova.

Více informací o soutěži: www.stromzivota.cz/mestostromu

Celou tiskovou zprávu naleznete ikona souboruZDE.

 

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2011

Business Leaders Forum letos vyhlásilo jubilejní již 20. ročník soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2011, nad kterou má hlavní záštitu Ministerstvo životního prostředí a Svaz průmyslu a dopravy.Cena je udělována za projekty, které přispívají k lepšímu životnímu prostředí a ochraně zdraví.

Není nutné vyplňovat žádnou soutěžní přihlášku, ale stačí zaslat svůj projekt v elektronické a papírové podobě v rozsahu 2-3 stran na adresu Business Leaders Forum, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 a tím budete přihlášeni.

Uzávěrka přihlášení soutěžních projektů je 20. března 2011.

Slavnostní vyhlášení výsledků je plánováno v období před prázdninami a budete na něj pozváni.

Další informace naleznete v ikona souborutiskové zprávě a na stránkách http://www.blf.cz/aktivity/ekocena.htm.

 

Kalendář akcí Libereckého kraje 2011

Vzdělávání a osvěta v zemědělství a ekologické výchově - to je jedna z priorit rezortu zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje. Kalendář vzdělávacích akcí vydal rezort letos již po desáté.

Kalendář zahrnuje celkem 29 zemědělských akcí a 22 programů z ekologické výchovy. Na jejich realizaci spolupracujeme s celou řadou subjektů, především pak s agrárními a ekologickými neziskovými organizacemi. Opět budou připraveny akce jak pro širokou veřejnost, tak pro odborníky.

Kalendář bude zájemcům k dispozici v kontaktním centru Krajského úřadu, na Regionální agrární radě Libereckého kraje a také při vlastních akcích. Elektronickou formu můžete nalézt na  www.ekovychovalk.cz  a www.apic.cz .

 
22. 10. 2010

Mapování povodňových škod na Povodňovém portálu

Byla dokončena digitalizace dat (včetně rozlivů povodně) z dodaných papírových map, které byly obcím dodány po povodni. Současně byly povýšeny tiskové funkce pro tisk map - přes ikonu přímo nad mapou můžete tisknout volitelně na formáty A4 / A3, na výšku / na šířku, zvolit pevné měřítko, nastavit si popisek nad mapu. Podrobnosti na Povodňovém portálu Libereckého...
 
 
10. 8. 2010

Kam s povodňovými odpady?

Informace najdete na Povodňovém portále Libereckého kraje http://povoden.kraj-lbc.cz (__). Najdete zde ke stažení tyto dokumenty: Rámcové doporučení k nakládání (zásady řízení odpadového hospodářství v době mimořádné...
 
10. 8. 2010

Informace k povodňové situaci v kraji

Chrastava, 8.8.2010, foto LK
Potřebné informace naleznete kromě hlavní stránky  kraje na Povodňovém portálu Libereckého kraje (__). Najdete zde potřebné mapové podklady včetně aktuálně monitorované situace, kontakty...
 
9. 7. 2010

Routovací funkce Povodňového portálu Libereckého kraje

Routovací funkce na Povodňovém portálu
Po období testování routovacích funkcí (t.j. automatického vyhledávání trasy) v samostatném mapovém projektu byla zdokonalená funkčnost převedena také na Povodňový portál http://povoden.kraj-lbc.cz (__). Nově funkce umožňuje...
 
1. 5. 2010

Analytické funkce Povodňového portálu Libereckého kraje

Analytické funkce Povodňového portálu
 Mapy Povodňového portálu Libereckého kraje http://povoden.kraj-lbc.cz (__). nově obsahují analytické funkce nad digitálním modelem terénu. Po aktivaci nástroje v horní nástrojové liště mapy a zadáním bodu kliknutím...
 
15. 3. 2010

Zkušební provoz systému NECHELA (burza nespotřebovaných chemických látek)

Dne 26.2.2010 byla podepsána smlouva mezi Ministerstvem průmyslu a obchodou a Českomoravskou komoditní burzou Kladno na provozování zkušebního provozu systému NECHELA. Tento systém je již v plném provozu včetně zajištění makléřů a všech dalších potřebných profesí a funkcí. Na hlavní internetové stránce MPO http://www.mpo.cz je...

 

Dny GIS 2009 - zúčastněte se soutěží Toulky po mapách a Envikešky!

Blíží se termín letošních Dnů GIS - budou se konat od 10.11. do 12.11. opět v Krajské knohovně v Liberci. Více informací a později i registrace na stránkách http://gisday.tul.cz. Při příležitosti konání Dnů GIS vyhlášeno několik zajímavých soutěží pro všechny bez rozdílu věku - podrobnosti najdete ZDE 


Atlas životního prostředí druhý na "MAPĚ ROKU 2008"

V pořadí již 11. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku zná své vítěze. Odborná komise Kartografické společnosti České republiky vyhodnotila díla vydaná v roce 2008 a ve čtvrtek 14. května 2009 v rámci veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha byly vyhlášeny výsledky a předána ocenění. Atlas životního prostředí získal druhé místo v "královské" disciplíně - kategoriiAtlasy, soubory a edice map. Vítězem se stala edice Turistické mapy 1:50 000.
Podrobnosti: http://www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/galerie.html 
 Atlas životního prostředí Libereckého kraje  


ZNOVUPROVOZNĚNÍ MAPOVÝCH PROJEKTŮ

Znovuprovozněn metainformační katalog http://metadata.kraj-lbc.cz a Výdejní portál pro stahovýní dat http://vydej.kraj-lbc.cz (zatím bez nastavení účtů pro ÚAP specialisty).
Přidány mapové úlohy: Obecné mapové podklady, Záplavová území, Koncepce protipovodňových opatředí, Ochrana půdního fondu - http://maps.kraj-lbc.cz.
[-akt. 20. 4. 2009 - -]

 

Myslivecká konference 2009

Myslivecká konference se konala 6. června 2009 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Na stránkách myslivosti a rybářství  jsou ke shlédnutí fotografie a sborník.


Zelená úsporám - rozsahem zcela ojedinělý dotační program SFŽP

Až 25 miliard korun bude rozděleno v novém grantovém programu zaměřeném na úspory energie. Dotace z programu, který je administrován Státním fondem životního prostředí, bude možné čerpat až do roku 2012. 

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK) bude mít k tomuto programu speciální informační stánek s příslušnými materiály na Dni Země v Oldřichově v Hájích v sobotu 25. dubna. 
Příjem žádostí o dotace bude zahájen na Den Země – ve středu 22. dubna 2009. Požádat o dotaci bude možné na krajských pracovištích SFŽP nebo na pobočkách pověřených bank. Banky, které budou žádosti administrovat, budou současně nabízet poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice. O dotaci z programu Zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní (kromě opatření dokončených před 1. dubnem 2009).

Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka 800 260 500 (PO – PÁ od 8:00 do 16:00) a stránky http://www.zelenausporam.cz.
Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Granty kraje pro životní prostředí 

Kompletní informace jsou k dispozici na www.kraj-lbc.cz, pod odkazem Grantový fond (programy č. 6,7,8) a pod odkazem Fond ochrany vod (PVA).     

ZMĚNY NA POVODŇOVÉM PORTÁLU LIBERECKÉHO KRAJE

- doplněna možnost lokalizace bydliště člena komise (jakékoliv: PK, BR, KŠ)
- zobrazení bydlišť členů v mapě (neveřejný údaj, funkčnost zavedena s ohledem va tvorbu svozových plánů)
- ze 4 typově různých telefonních čísel zadávaných u člena komise "posílen" význam položky "mobilní telefon" - v editaci na zaškrtnutí možnost nechat si na toto telefonické číslo posílat varovné správy Povodňového portálu LK
- v souvislosti s úpravou databáze prosíme tajemníky PK jednotlivých ORP, aby nám nahlásili, které obce nemají povodňovou komisi  a její funkci přebírá rada
- doplněn aktualizovaný dokument - Statut Povodňové komise Libereckého kraje z 22. 1. 2009 

 

 

 • G I S D A Y   2008
  gisday 2008 - 1Dny geografických informačních systémů, letos s mottem "Mapy na vlastní kůži", se konaly ve dnech 12. až 14. listopadu 2008 v prostorách Krajské knihovny v Liberci. Zprávu z nich naleznete ZDE (dokument PDF, 1.1 MB). Webové stránky věnované akci včetně rozsáhlé fotodokumentace a videopořadu najdete zde: http://gisday.tul.cz. Příští ročník se bude konat: 10. - 12. 11. 2009, opět v prostorách KVK Liberec. Na Vaši účast se těší tým organizátorů!
    
 • ATLAS ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ LIBERECKÉHO KRAJE
  Atlas životního prostředí Libereckého krajeBěhem října 2008 resort životního prostředí Libereckého kraje vydal specializovaný regionální atlas pokoušející se o ucelené zpracování tématu životní prostředí v rozsahu regionu vymezeném hranicemi Libereckého kraje. Autorský kolektiv tvořili odborníci z odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje a z katedry geografie FP Technické univerzity v Liberci (Irena Košková, Martin Modrý, Jiří Šmída). Informace o dostupnosti Atlasu ŽP zde
  [-akt. 17.12. 2008 - -]  
    

  Plány oblastí povodí

  Proces tvorby významných koncepčních materiálů vodního hospodářství, Plánů oblastí povodí, byl završen jejich schválením zastupitelstvem kraje. Více informací na stránkách vodního hospodářství .
   

  Nová mapová aplikace Vodní plochy a rybářství v Libereckém kraji

  Byla spuštěna nová mapová aplikace na adrese http://rybniky.kraj-lbc.cz.
  Nabízí dosud zcela ojedinělý přehled vodních nádrží, kde lze provádět lov ryb, ze seznamu lze získat jak řadu technických údajů, potřebné kontakty a základní informace pro umožnění rybolovu, ale také náhled prostřednictvím fotografií a již samozřejmou lokalizaci v mapě. Protože se jedná o rozsáhlou databázi, která bude podléhat změnám, budeme vděčni za průběžné zaslílání připomínek k obsahové části (irena.koskova@kraj-lbc.cz).

    

  Výzva k podávání přihlášek do soutěže o titul Výrobek roku 2008

  Liberecký kraj vyhlašuje v souladu s usnesením č. 68/04/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje

  ze dne 20.4.2004 a č. 69/06/ZK ze dne 28.3.2006 výzvu k předkládání přihlášek do soutěže

  „Výrobek roku 2008“ o udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství  – zemědělství.

  Nejlepší výrobky budou vyhlášeny na 7. krajských dožínkových slavnostech, které proběhnou dne 30. srpna 2008 v Radimovicích a na Sychrově.
  Písemné přihlášky musí být podány na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 v zalepené obálce s označením „Výrobek roku 2008“.
  Uzávěrka pro podání přihlášek do soutěže je 30. května 2008. Více informací k soutěži naleznete ZDE . Bližší informace vám poskytne Ing. Lenka Rychtaříková, tel:  485 226 612 , e-mail: lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz .

   

   


   

  Grantové programy z oblasti životního prostředí pro rok 2008

  Dne 19. prosince 2007 byly vypsány výzvy k předkládání žádostí do Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2008 na podporu drobných projektů v oblasti životního prostředí do programu č. 6, 7 a 8. Uzávěrka příjmu žádostí je 31. ledna 2008 v 15.00 hod (termín doručení na podatelnu KÚ LK!!) Žádost musí být podána v písemné a elektronické podobě včetně všech povinných příloh (viz výzvy k programům). Povinnou přílohou žádosti je vyplněný formulář prohlášení de minimis .

  Více informací najdete na www.kraj-lbc.cz v odkazu grantový fond a na stránkách našeho odboru .

  Výdejní modul pro stahování geografických dat a údajů o území 

  Aktualizované informace k poskytování geografických dat a údajů o území (ve smyslu ÚAP) za oblast životního prostředí naleznete na stránkách Informačního systému životního prostředí Libereckého krajeStránka věnovaná výdejnímu modulu pro stahování dat je ZDE. Prosíme o zaslání případných připomínek k funkčnosti na adresu správce (irena.koskova@kraj-lbc.cz ).
  [-akt. 24.11.2007 - -]  
   

  Program rozvoje venkova je příležitostí pro vlastníky lesů 

  Schválený Program rozvoje venkova na období 2007 - 2013 nabízí vlastníkům lesů řadu zajímavých dotačních příležitostí. Více na stránkách lesního hospodářství
   

  Výrobek roku 2007

  Dne 21. června 2007 proběhlo zasedání komise, která hodnotila výrobky přihlášené do soutěže.
  Nejlepším výrobkem roku 2007 a celkovým vítězem 4. ročníku soutěže se stal výrobek " Višeň - ovocný nápoj" , výrobek Moštovny Lažany, který současně zvítězil v kategorii "nealkoholické nápoje". Vítězové jednotlivých kategorií získají vedle věcného daru také drobnou finanční odměnu.

  Slavnostní vyhlášení proběhne na 6. dožínkových slavnostech, které v letošním roce proběhnou v sobotu 1.9. 2007 v Jilemnici.
  Seznam oceněných výrobků Výrobek roku 2007
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Liberecký kraj vyhlašuje v souladu s usnesením č. 68/04/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje

  ze dne 20.4.2004 a č. 69/06/ZK ze dne 28.3.2006 výzvu k předkládání přihlášek do soutěže

  „Výrobek roku 2007“ o udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z oblasti zemědělství – potravinářství.

  Nejlepší výrobky budou vyhlášeny na 6. krajských dožínkových slavnostech, které proběhnou dne 1. září 2007 v Jilemnici.

  Písemné přihlášky musí být podány na adresu:
  Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 v zalepené obálce s označením „Výrobek roku 2007“.
  Zásady pro udělení ocenění a podrobnější informace k soutěži, včetně přihlášky a povinných příloh naleznete zde .
  POZOR ZMĚNA!!! Uzávěrka pro podání přihlášek je prodloužena do 31. května 2007.

   

  Kalendář vzdělávacích akcí 2007

  Také v letošním roce vydal resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky  Kalendář vzdělávacích akcí v oblasti zemědělství a ekologické výchovy. Naleznete zde 25 akcí z oblasti zemědělství, 23 akcí v oblasti ekologické výchovy a řadu dalších drobnějších akcích pořádaných jinými subjekty v různých místech našeho regionu. Jako tradičně jsou zde uvedeny akce: Krajské dožínkové slavnosti, Krajský den koně, Semilský pecen, Slavnosti slámy - Slamák, vzdělávací semináře, ekodny pro rodiče a děti nebo oslavy Dnů Země a řada dalších.
  Řada akcí v oblasti zemědělství probíhá za finanční podpory EU v rámci projektu Partnertsví. Některé akce z oblasti ekologické výchovy probíhají v rámci projektu Regionální systém environmentální výchovy, vzdělávání a osvětyLibereckého kraje, který byl podpořen z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu (MŽP)a Evropského sociálního fondu v ČR.

  Účastníci ekodnů určených pro rodiče a děti se v letošním roce mohou zapojit do soutěže "Soutěžte s ekodny " okvalitní ceny. Zúčastnit se soutěže je velice jednoduché - stačí vyplnit dotazník na ekodnu. Všechny dotazníky budou zařazeny do slosování.

  Bližší informace k zemědělským akcím: 
  Vladimíra Pachlová, Regionální agrární rada LK, U Nisy 69, 460 57 Liberec
  e-mail: oak.lbc@volny.cz, tel:  48...

  Bližší informace k akcím z ekologické výchovy: 
  Ing. Tomáš Komrzý, KÚ Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a      životního prostředí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
  e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz, tel:  48...

  Více informací k jednotlivým akcím naleznete zde.

  Granty z oblasti ŽP pro rok 2007

  Dne 20. prosince 2006 odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí vypsal výzvy k předkládání žádostí o dotace z Grantového fondu Libereckého kraje.
  Výzva - Program č.6 - podpora ekologické výchovy a osvěty
  Výzva - Program č.7 - podpora ochrany přírody a krajiny
  Výzva - Program č.8 - podpora péče o zvířata v nouzi

  Příjem žádostí končí 31. ledna 2007 v 17.00 hod. Žádost musí být podána v elektronické a    písemné podobě na předepsaném formuláři. Obecný formulář žádosti o dotaci, Statut a zásady grantového fondu jsou vyvěšeny na www.kraj-lbc.cz v odkazu grantový fond.

   

  Pravidla soutěže Zlatá popelnice pro rok 2006

  Pravidla 2. ročníku soutěže měst a obcí Libereckého kraje v separaci odpadů "Zlatá popelnice" 2006 nalezneze zde.  
  Podrobnosti o třídění odpadů v jednotlivých obcích Libereckého kraje naleznete zde (Grafická část - Třídění odpadů v roce 2005).


  Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje schválena 

  Zastupitelstvo kraje schválilo 31.10.2006 Koncepci ochrany před povodněmi Libereckého kraje. Více se dozvíte na stránkách vodního hospodářství.

   


   Vesnice roku 2006

  Dne 19. září 2006 byly zveřejněny výsledky celostátního kola soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Letoší vesnicí roku se stala obec Liptál na Vsetínsku. Druhou příčku obsadila obec Střítež nad Ludinou z Přerovska. Na pomyslný bronzový stupínek se dostala obec Heřmanice z Libereckého kraje, která tak obstála v konkurenci 335 přihlášených obcí z celé České republiky.

   

  DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

  realizace ekologických výukových programů pro školní kolektivy, pořádání odborných seminářů pro studenty pedagogických fakult, pedagogické pracovníky, vedoucí dětských kroužků a oddílů, širokou veřejnost, komunikace s ostatními organizacemi realizujícími EVVO v regionu i po celé republice, poskytování informací a metodické pomoci v oblasti EVVO, koordinaci sítě škol v Libereckém kraji se zájmem o ekologickou výchovu – projekt M.R.K.E.V.

   Kontaktní osoba: Ing. Aleš Kočí, telefon: 482 710 616 - ústředna, e-mail: koci@zooliberec.cz  www stránky: http://www.zooliberec.cz/divizna/

   

  Nové ortofotomapy na mapovém serveru životního prostředí

  Na mapovém serveru životního prostředí jsou v "Kompletním projektu" poprvé zveřejněny nové "dvaceticentimetrové" ortofotomapy od firmy Geodis Brno. Jedná se o nálet území z roku 2005 (s výjimkou malé části Českolipska, která bude dokončena až v letošním roce).  Dle licenčních ujednání mezi firmou a LK jsou ortofotomapy v podrobném měřítku jen pro přihlášené uživatele, pro veřejnost jsou k dispozici s podrobnosti 50cm na pixel. 
    

  Grantové programy z oblasti životního prostředí pro rok 2006

  Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 4. zasedání dne 25.dubna 2006 schválilo usnesením  č. 102/06/ZK rozdělení dotací z Grantového fondu Libereckého kraje z programu č. 6, 7 a 8.
   Celkem bylo rozděleno  2 029 204,- Kč.
   Seznam podpořených žádostí GF 2006

    

  Výrobek roku 2006

  Liberecký kraj vyhlašuje (v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a usnesením č. 68/04/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 20.4. 2004) výzvu k předkládání přihlášek do soutěže o udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z oblasti zemědělství - potravinářství "Výrobek roku 2006".

  Písemné přihlášky do soutěže musí být podány na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
  v zalepené obálce s označením "Výrobek roku 2005".
  Uzávěrka pro podání přihlášek je 30.6. 2005.
  Nejlepší výrobky budou vyhlášeny na 5. Krajských dožínkových slavnostech 9. září 2006 v Tanvaldu.

  Oproti minulým ročníkům byly vytvořeny 2 nové kategorie - BIOPOTRAVINY a SOUKROMÉ FARMY. Bližší informace, přihlášku a povinné přílohy naleznete v upravených zásadách, které schválilo Zastupitelstvo kraje dne 28.3. 2006. 

  Upravené zásadypro soutěž o titul "Výrobek Libereckého kraje".

   

  Digitální povodňový plán Libereckého kraje

  Do digitálního Povodňového plánu LK byla přidána fotodokumentace z průzkumného letu Policie ČR a HZS LK dne 1.4.2006 (15.30 až 17.00). Povodňový plánu LK je dostupný na internetu na adrese: http://www.kraj-lbc.cz/povoden. Let se konal za vyhlášeného 3.SPA na Ploučnici (profil Česká Lípa). Informace k fotodokumentaci zde
    

  Ukázka - Povodňový plán LK, mapový podklad ZABAGED        Ukázka - Povodňový plán LK, mapový podklad ortofotomapa
   

  Regionální systém EVVO - ORSEJ

  Od 1.2.2006 začala realizace dvouletého projektu Regionální systém EVVO LIbereckého kraje s názvem ORSEJ, zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. V rámci projektu vznikla síť 8 ekoporaden, které budou vedle poradenské činnosti pořádat různé osvětové akce, ekodny, akce pro dobrovolníky a jiné,  zaměřené na rozvoj kladného vztahu k životnímu prostředí u široké veřejnosti. O akcích a činnosti všech ekoporaden je možné získat informace na nově vzniklém webovém portálu www.ekovychovalk.cz
   

  Digitální povodňový plán Libereckého kraje

  Na adrese http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/ je spuštěna beta-verze digitálního Povodňového plánu Libereckého kraje. Jedná se o DHTML aplikaci, spojující prvky klasické webové prezentace a mapového serveru. Obsahově vychází z Povodňového plánu Libereckého kraje, vypracovaného firmou Aquatest Praha v roce 2005. Doplněna a zpřesněna je zejména datová část. Geografická data použitá v této aplikaci jsou od těchto správců: Povodí Labe st.p., Povodí Ohře st.p., VUV T.G.M. Praha, Hasičský záchranný sbor LK, GEODIS BRNO s.r.o., ĆÚZK Praha a GIS LK. Souběžně s připomínkováním aplikace probíhá proškolování aplikace (více v sekci Školení)
  Povodňový plán Libereckého kraje (popis, návod k obsluze)(1,3 MB)


  Regionální systém ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje


  Dne 18.11. 2005 výběrová komise podpořila projekt Libereckého kraje "Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje", předložený do 2. kola výzvy grantového schématu Síť environmentálních informačních a poradenských středisek v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Cílem tohoto dvouletého projektu je realizace Koncepce EVVO Libereckého kraje.  V rámci projektu vznikne 8 nových středisek/poraden ekologické výchovy v různých místech kraje. Liberecký kraj a jeho projektoví partneři vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovních míst v rámci projektu.
  Uzávěrka pro podání přihlášky do výběrového řízení je 10. ledna 2006 ve 12.00 hod.
  Více informací naleznete zde.

   

  Oslavy dne země 2005

  V rámci Oslav Dne Země 2005, které proběhnou v sobotu 23.4. 2005, budou ve Středisku ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích připraveny různorodé aktivity určené především dětem, nicméně i dospělí návštěvníci si budou moci vyzkoušet přírodovědná pozorování či práci s přírodními materiály. Letos budou připraveny především aktivity s tématikou ochrany vod.   

   plakát Den Země

   

  Mapový server životního prostředí

  Pro návštěvníky se zájmem  o aktuální tématické mapy z oblasti životního prostředí byl spuštěn mapový server informačního systému životního prostředí. Vystavovaná data budou průběžně doplňována. Nyní na serveru naleznete mapovou úlohu "Čistota ovzduší v Libereckém kraji" a "Chráněná území Libereckého kraje".
   

    

  Nástupnická organizace Střediska ekologické výchovy Statutárního města Liberec – Divizna – zahajuje svou činnost 1. září 2006.
  Poskytuje kvalitní služby v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Zaměřuje se zejména na tyto oblasti: 

   

 • Přesun mapových aplikací na nový server

  Mapové aplikace Informačního systému ŽP jsou postupně přesouvány na jiný hardware. Aktuálně jsou přesunuty a přepracovány všechny samostatné tématické mapové aplikace. Z mapových úloh je zpracován projekt "Lesní hospodářství Libereckého kraje ".
  [-akt. 13. 3. 2009 -
  -]    
         

   

   

   

17. 5. 2004

Oznámení o podání žádosti firmy TERMIZO a.s., Liberec

Oznámení o podání žádosti firmy TERMIZO o vydání integrovaného povolení k provozu spalovny komunálního odpadu
26. 4. 2004

Vyjádření Agentury integrované prevence

Vyjádření Agentury integrované prevence k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Teplárna Liberec, a.s. pro provoz spalovacího zařízení.
22. 4. 2004

Výrobek Libereckého kraje

Liberecký kraj na základě závěrů vyplývajících z Krajské koncepce zemědělství Libereckého kraje vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky pro udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje“ z odvětví potravinářství – zemědělství daného roku (více na stránkách odboru...
9. 3. 2004

Žádost o vydání integrovaného povolení firmy Saint-Gobain Advanced Ceramics Turnov

Žádost o vydání integrovaného povolení firmy Saint-Gobain Advanced Ceramics Turnov
13. 2. 2004

Vyjádření odborně způsobilé osoby

Vyjádření odborně způsobilé osoby - žádost o vydání integrovaného povolení společnosti Fehrer Bohemia s.r.o., Česká Lípa
26. 11. 2003

Oznámení o zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby

Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k žádosti o integrované povolení společnosti DIAMO, s.p. Stráž pod Ralskem, o.z. Těžba a úprava uranu, pro zařízení "Přepracování kamence na síran hlinitý"
24. 11. 2003

Oznámení o zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby

Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k žádosti o integrované povolení společnosti EKO Volfartice, a.s. pro zařízení "Skládka odpadů S-OO EKO Volfartice, a.s."
Starší zprávy