Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Akční plán EVVO Libereckého kraje 2016 - 2020

schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 21. června 2016 usnesením č. 365/16/ZK.


Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje 2011 – 2020

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém zasedání dne 22. června 2010 usnesením č. 201/10/ZK nosný materiál pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Libereckém kraji pro období 2011 - 2020.

Vlastnímu zpracování předcházela Analýza plnění cílů Koncepce EVVO v období 2003 - 2009 a SWOT analýza k situaci v této oblasti vzdělávání v Libereckém kraji.