Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

NOVÁ KONCEPCE EVVO

26. 10. 2021 bude přeložen Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání návrh nové koncepce EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK 2021-2030Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK 2021-2030

Akční plán EVVO LK 2021-2023Akční plán EVVO LK 2021-2023

 

Souhrn připomínek včetně jejich vypořádáníSouhrn připomínek včetně jejich vypořádání

INFORMACE K EVVO V LIBERECKÉM KRAJI

Aktuální dění v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Libereckém kraji naleznete na:

www.ekovychovalk.cz

www.facebook.com/ekovychovalk

www.kalendar-akci-lk.cz

 

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY LIBERECKÉHO KRAJE

Liberecký kraj zřídil tuto příspěvkovou organizaci za účelem praktické ekologické výchovy žáků mateřských, základních a středních škol, environmentální osvěty široké veřejnosti a dalšího vzdělávání dospělých (např. pedagogů, pracovníků veřejné správy) v této oblasti. 

www.strevlik.cz

www.facebook.com/strevlik

KONCEPČNÍ DOKUMENTY

V období 2020/2021 probíhá příprava nové Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v LK 2021+.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2011 – 2020

byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 201/10/ZK ze dne 22. června 2010 .

       byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 365/16/ZK ze dne 21. června 2016.

 

METODICKÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

MRKEV

 

 

 

 

 

Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.

Program M.R.K.E.V. je celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec.

 

MRKVIČKA

 

 

 

 

Tento program je obdobou projektu M.R.K.E.V., ale je uzpůsoben specifikům předškolního vzdělávání.

Program MRKVIČKA je celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje.

 

DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Prostřednictvím tohoto programu je možné požádat o dotaci na činnost středisek ekologické vchovy, ekovýchovu ve školách, osvětovou a publikační činnost, studentské práce s environmentální témtikou či na organizaci akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti.

 

Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemdělství

Prostřednictvím tohtoto programu je možné požádat o dotaci na přírodovědné, včelařské, myslivecké a rybářské kroužky.