Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální dění v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji naleznete na:

www.ekovychovalk.cz

www.facebook.com/ekovychovalk

www.kalendar-akci-lk.cz

 

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY LIBERECKÉHO KRAJE

Liberecký kraj zřídil tuto příspěvkovou organizaci za účelem praktické ekologické výchovy žáků mateřských, základních a středních škol, environmentální osvěty široké veřejnosti a dalšího vzdělávání dospělých (např. pedagogů, pracovníků veřejné správy) v této oblasti. 

www.strevlik.cz

www.facebook.com/strevlik

Nabídka ekovýchovných programů 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCEPČNÍ DOKUMENTY

V období 2020/2021 probíhá příprava nové 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021+ ,

která bude předložena ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje v květnu 2021.

 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2011 – 2020

byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 201/10/ZK ze dne 22. června 2010 .

       byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 365/16/ZK ze dne 21. června 2016.

 

METODICKÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

MRKEV

 

 

 

 

 

Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.

Program M.R.K.E.V. je celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec.

 

MRKVIČKA

 

 

 

 

Tento program je obdobou projektu M.R.K.E.V., ale je uzpůsoben specifikům předškolního vzdělávání.

Program MRKVIČKA je celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje.

 

DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Prostřednictvím tohoto programu je možné požádat o dotaci na činnost středisek ekologické vchovy, ekovýchovu ve školách, osvětovou a publikační činnost, studentské práce s environmentální témtikou či na organizaci akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti.

 

Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemdělství

Prostřednictvím tohtoto programu je možné požádat o dotaci na přírodovědné, včelařské, myslivecké a rybářské kroužky.