Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

NOVÁ KONCEPCE EVVO

dne 26. 10. 2021 byla usnesením č. 451/21/ZK  schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK 2021-2030Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK 2021-2030

Akční plán EVVO LK 2021-2023Akční plán EVVO LK 2021-2023

INFORMACE K EVVO V LIBERECKÉM KRAJI

Aktuální dění v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Libereckém kraji naleznete na:

www.ekovychovalk.cz

www.facebook.com/ekovychovalk

www.kalendar-akci-lk.cz

 

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY LIBERECKÉHO KRAJE

Liberecký kraj zřídil tuto příspěvkovou organizaci za účelem praktické ekologické výchovy žáků mateřských, základních a středních škol, environmentální osvěty široké veřejnosti a dalšího vzdělávání dospělých (např. pedagogů, pracovníků veřejné správy) v této oblasti. 

www.strevlik.cz

www.facebook.com/strevlik

METODICKÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

MRKEV

 

 

 

 

 

Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.

Program M.R.K.E.V. je celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec.

 

MRKVIČKA

 

 

 

 

Tento program je obdobou projektu M.R.K.E.V., ale je uzpůsoben specifikům předškolního vzdělávání.

Program MRKVIČKA je celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje.

 

DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE

Program 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Prostřednictvím tohoto programu je možné požádat o dotaci na činnost středisek ekologické výchovy, environmentální výchovu ve školách, osvětovou a publikační činnost, studentské práce s environmentální temtikou či na organizaci akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti.