Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

NOVÁ KONCEPCE EVVO

dne 26. 10. 2021 byla usnesením č. 451/21/ZK  schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK 2021-2030Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK 2021-2030

Akční plán EVVO LK 2021-2023Akční plán EVVO LK 2021-2023

PODPORA STRATEGICKÝCH PARTNERŮ EVVO

Je jedním ze strategických směrů nové Koncepce EVVO LK, tedy oblastí ve kterých Liberecký kraj chce dosáhnout významných změn.

Strategickým partnerem se může stát organizace s certifikací kvality SSEV Pavučina, s historií a jasnou vazbou na LK, orientující se v území, ve kterém EVVO realizuje.

Cílem systematické dlouhodobé podpory strategických partnerů z rozpočtu Libereckého kraje je:

  • posílení personální stability organizací poskytujících EVVO v LK
  • naplňování cílů Koncepce EVVO LK
  • rovnoměrnější pokrytí území Libereckého kraje EVVO službami
  • vyšší kvalita a efektivita EVVO

V roce 2022 byly rozděleny 3 mil Kč mezi těchto 6 organizací, které projevily zájem stát se strategickými partnery a chtějí zacílit svou činnost i na oblasti doposud opomíjené či nedostatečně EVVO službami pokryté:

Příjemce

Územní působnost organizace ( dle obcí s POÚ)

Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor, p.o.

Nový Bor, Cvikov

Geopark Ralsko, o.p.s.

Česká Lípa (50 %), Mimoň (66,6 %), Doksy, Český Dub

Lewandulka z.s.

Liberec (předškolní vzděl.)

Podralský nadační fond ZOD (Ekocentrum Brniště)

Česká Lípa (50 %), Mimoň (33,3 %), Jablonné v Podj.

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Jablonec n. N. (50 %), Frýdlant (30 %), Nové Město p. S., Tanvald

Středisko ekologické výchovy Český ráj, z.s.

Hodkovice n. M., Jablonec n. N. (50 %), Jilemnice (60 %), Lomnice n. P., Semily, Turnov, Železný Brod

Strategičtí partneři  povinně naplňují tato vybraná prioritní opatření Akčního plánu pro období 2021-2023:

  • 1.2.2. Využívání principů místně zakotveného učení a učení venku v aktivitách EVVO – příprava a realizace modelových vzděl. programů s využitím principů MZU,
  • 1.4.1 Podpora škol ze strany SEV při realizaci EVVO v praxi poskytováním metodických materiálů, poradenstvím, publikací příkladů dobré praxe,
  • 1.4.3. Příprava modelových projektů dlouhodobé spolupráce SEV a škol, včetně víceletých vzdělávacích cyklů.

DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE

Program 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Prostřednictvím tohoto programu je možné požádat o dotaci na činnost středisek ekologické výchovy, environmentální výchovu ve školách, osvětovou a publikační činnost, studentské práce s environmentální temtikou či na organizaci akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti.

Z tohoto programu nečerpají strategičtí partneři EVVO LK.

 

INFORMACE K EVVO V LIBERECKÉM KRAJI

Aktuální dění v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Libereckém kraji naleznete na:

www.ekovychovalk.cz

www.kalendar-akci-lk.cz

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY LIBERECKÉHO KRAJE

Liberecký kraj zřídil tuto příspěvkovou organizaci za účelem praktické ekologické výchovy žáků mateřských, základních a středních škol, environmentální osvěty široké veřejnosti a dalšího vzdělávání dospělých (např. pedagogů, pracovníků veřejné správy) v této oblasti. 

www.strevlik.cz

www.facebook.com/strevlik

METODICKÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

MRKEV

 

 

 

 

 

Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.

Program M.R.K.E.V. je celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec.

 

MRKVIČKA

 

 

 

 

Tento program je obdobou projektu M.R.K.E.V., ale je uzpůsoben specifikům předškolního vzdělávání.

Program MRKVIČKA je celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje.