Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Fond ochrany vod Libereckého kraje

Fond ochrany vod Libereckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 175/04/ZK ze dne 31.8.2004. Zřízení Fondu ochrany vod vychází z ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byl krajům přiznán podíl na poplatcích za odběry podzemních vod v kraji. Finančním zdrojem fondu jsou poplatky za odběry podzemních vod v kraji.

Statut Fondu ochrany vodStatut Fondu ochrany vod Libereckého kraje

Aktuální informace o vyhlášeném dotačním Programu vodohospodářských akcí či možnostech individuálních dotací z Fondu ochrany vod naleznete na webových stránkách Libereckého kraje https://dotace.kraj-lbc.cz/ochrana-vod-a-rozvoj-vodohospodarske-infrastruktury